Aktuality ICM Malacky

Intenzívne vzdelávanie: Ľudské práva v práci s mládežou

ICM ML Spravodajstvo | Pondelok, 21. Január 2019

obrazok

Zástupkyňa ICM Malacky sa zúčastnila zážitkového vzdelávania s názvom „Ľudské práva v práci s mládežou“, realizované v rámci medzinárodného projektu národných agentúr Erasmus+ „Youth for Human Rights“, ktoré sa konalo v dňoch 18. 1. až 20. 1. 2019 v Žiline. Do tohto vzdelávania boli zapojení aj ľudia so znevýhodnením, praktici i pracovníci s mládežou so zameraním na skvalitňovanie a rozvoj vzdelávania k ľudským právam v práci s mládežou. Vzdelávanie organizoval odbor podpory práce s mládežou v zastúpení Michaely Ujházyovej a a skúsenými lektorkami boli Erika Szabóová a Vierka Hincová, ktorým patrí poďakovanie za profesionálne vedenie vzdelávania, vytváranie príjemnej atmosféry a podnecovanie k šíreniu dobrých nápadov, ktoré sú využiteľné pre naše ďalšie aktivity v oblasti práci s mládežou a v oblasti vzdelávania k ľudským právam.
V rámci vzdelávania k ľudským právam boli využívané interaktívne tímové aktivity, skupinová dynamika umožňovala účastníkom, aby nielen získavali nové vedomosti, ale aj boli aktívne vtiahnutí do rozvoja kompetencií a mäkkých zručností v oblasti vzdelávania k ľudským právam. Účastnícke pracovné skupiny boli tvorené rôznymi odborníkmi z oblasti školstva, neziskového sektora a sociálnej práce, čo umožňovalo šírenie dopadov vzdelávania a výmenu skúseností v rôznych oblastiach práce s mládežou. Úspešné absolvovanie vzdelávania k ľudským právam bolo zavŕšené certifikátom, ktorý získala aj zástupkyňa ICM Malacky. Získané „drahokamy“ vzdelávanai budú implementované v aktivitách ICM Malacky pri práci s mládežou a využívané v každodennej realite.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých