Aktuality ICM Malacky

Mládežnícka výmena Youth for Youth

ICM ML Spravodajstvo | Streda, 02. Január 2019

obrazok
Protect work v spolupraci s mladými ľuďmi, ktorí navštevujú ICM Malacky, sa zrealizovala mládežnícka výmena, ktorá sa konala v Ružomberku v penzióne Sidorovo. Slovensko hosťovalo mladých ľudí vo veku 15-30 rokov z troch krajín Poľska, Českej republiky a Ukrajiny. Vytvorilo sa multikultúrne prostredie, v ktorom mladí ľudia vzájomne participovali na aktivitách projektu. Cieľom projektu bolo zvýšiť podnikateľské vzdelávanie a rozvinúť také zručnosti u mladých ľudí, ktoré im pomôžu lepšie sa uplatniť na trhu práce, aby sa stali konkurencieschopní. Mladí ľudia pochádzali z ekonomicky a sociálne znevýhodneného regiónu, kde vládne vysoká nezamestnanosť mladých ľudí. Vďaka programmu Erazmus plus mali možnosť vzdelávať sa neformálnym učením, nadobúdať nové zručnosti pri tvorení podnikateľských plánov a rozvíjať vedomosti v oblasti podnikateľského vzdelávania, ktoré nie je príliš rozvinuté vo všetkých zúčastnených krajinách. Okrem multikultúrnych večerov, interaktívnych vzdelávacích workshopov, otvorených diskusií a skupinovej práce mali mladí ľudia možnosť prezentovať svoje podnikateľské zámery zamestnávateľom, diskutovať s nimi o problémoch uplatnenia mladých ľudí na trhu práce a zistiť, ako to v reálnom živote funguje.
Projekt sa realizoval s cieľom motivovať mladých ľudí do podnikania ako aj podporiť ich podnikavosť a zvýšiť ich kompetencie pre uplatnenie sa na trhu práce, keďže sú tou rizikovou skupinou, ktorá je v súčasnosti najviac zasiahnutá regionálnou nezamestnanosťou.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých