Aktuality ICM Malacky

Oceňovanie mladých ľudí za čin ľudskosti

ICM ML Spravodajstvo | Streda, 06. Február 2019

obrazok
V hoteli Spark sa v decembri 2018 realizovalo odovzdávanie Ceny za aktívne občianstvo a ľudskosť. Ocenenie získalo 25 mladých ľudí, ktorí svojimi aktivitami, správaním a občianskou angažovanosťou preukázali, že títo mladí ľudia sú tou budúcou generáciou, ktorej záleží na ľudských hodnotách. Stali sa pozitívnym vzorom pre iných mladých ľudí a ukázali, že je možné  robiť pre spoločnosť viac a nemusí ísť pri tom o veľké skutky, ale stačí byť všímavejší voči potrebám iných a byť pripravený pomôcť.
ICM Malacky ocenilo mladých ľudí do 25 rokov za čin, ktorý je vzhľadom na vek ocenených hodný spoločenského uznania, pretože svoj voľný čas venujú pomoci druhým, angažujú sa v komunite ako dobrovoľníci či sú pozitívnym príkladom pre ďalších mladých ľudí. Ocenní mladí ľudia boli za svoje skutky nominovaní z radov svojich rovesníkov, učiteľov, mladých ľudí, ktorí uznali ich zásluhy pri angažovaní sa v škole, rodine a komunite.
Ocenených bolo 25 mladých ľudí za vykonanie činu, ktorý vyzdvihuje ľudskosť, dôstojnosť a odvahu človeka – pomáhajú starším, pracujú ako dobrovoľníci bez nároku na odmenu, venujú svoj voľným časom deťom z detských domovov, stávajú sa dospelými skôr, ako by mali pre zastávanie rodiča v rodine, napríklad pri starostlivosti o postihnutého súrodenca.
Cena za aktívne občianstvo a ľudskosť je zároveň pre týchto mladých ľudí poďakovaním, ale aj motiváciou pokračovať v týchto činnoch aj naďalej a šíriť potrebu aktívneho občianstva medzi mladými ľuďmi.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých