Aktuality ICM Malacky

Podpora solidarity medzi mladými

ICM ML Spravodajstvo | Pondelok, 29. Október 2018

obrazok
Ak sa mladí ľudia rozhodnú pomáhať bez toho, aby ich k tomu niekto vyzval, je to krásne gesto ľudskosti. Ak si všímame, čo sa deje okolo nás, dokážeme aj promptne zareagovať. To sa stalo aj na Základnej škole v Malackách, kde sa žiaci rozhodli pomôcť rodine, ktorá sa ocitla v núdzi pre smrť jedného z rodičov. Mladí ľudia sa nezostali len nečinne prizerať, ale sami pripravili a zorganizovali finančnú zbierku na pomoc Vande – mentálne postihnutej žiacke, ktorá sa stala polosirotou.
ICM Malacky mladým ľuďom poskytlo materiál a mladí ľudia sa pustili do prípravy. Sami vyrobili výrobky, ktoré potom predávali, urobili kampaň a oslovovali ľudí, aby si výrobky kúpili. Neodradili ich ani prvé neúspechy, nakoniec všetky výrobky predali za rekordné dve hodiny a vyzbierané peniaze z predaja v plnej výške venovali rodine.
V tomto čine sa ukázala veľká dávka solidarity i spolupráce všetkých, ktorí boli do pomoci rodine zapojení. Mladí ľudia boli na seba hrdí, ale najmä šťastní, že sa finančná zbierka podarila a mohli tak prispieť k zlepšeniu životnej situácie rodiny. Tento skutok mal veľmi pozitívny ohlas a stal sa hnacím motorom pre organizáciu podobných aktivít aj v budúcom období.
ICM Malacky tak ukazuje mladým ľuďom, že príležitosť na pomoc je všade tam, kde sa mladí ľudia nachádzajú a nemusí ísť vždy o veľké skutky. ICM Malacky realizuje aktivity, ktoré podporujú občiansku angažovanosť mladých ľudí a vychováva ich k aktívnemu občianstvu a k ľudským hodnotám, ktoré sa v spoločnosti vytrácajú.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých