Aktuality ICM Malacky

Úspech mladých ľudí, získali 4. miesto v kvíze o peniazoch

ICM ML Spravodajstvo | Pondelok, 01. Apríl 2019

obrazok
Mladí ľudia z ICM Malacky a žiaci ZŠ Záhorácka 95 v Malackách získali 4. miesto v celoslovenskom kvíze o peniazoch a v marci 2019 si vyskúšali svoje vedomosti z oblasti financií a digitálnej bezpečnosti. Do národného kola sa zapojilo spolu 150 tried, t.j. približne 2300  žiakov . Preto je tento úspech pre mladých ľudí veľkou motiváciou vzdelávať sa vo finančnej gramotnosti a pre pracovníkov ICM Malacky znamená úspešný výsledok dlhoročného neformálneho vzdelávania a práce s mládežou.
V Malackách 22 mladých ľudí sa zapojilo do kvízu EUROPEAN MONEY QUIZ.EU. Kvíz bol súčasťou Európskeho týždňa financií (25.-31. marec 2019), každoročnej iniciatívy, ktorú organizujú národné bankové asociácie koordinované Európskou bankovou federáciou na podporu finančného vzdelávania v celej Európe.
Mladí ľudia si zvýšili základné vedomosti zo sveta financií, zlepšili si schopnosť rozumieť toku peňazí a rozpočtu, aby si mladí ľudia uvedomovali hodnotu peňazí a mysleli na potrebu sporenia, aby nevnímali peniaze ako nástroj na kúpu okamžitej spotreby, ale ako nástroj na zabezpečenie lepšej budúcnosti. Ak mladí ľudia budú lepšie rozumieť peniazom, získajú väčšiu kontrolu nad nimi a tým aj kontrolu nad svojou finančnou budúcnosťou.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých