Aktuality ICM Malacky

Workshop s mládežníckym delegátom SR pri OSN

ICM ML Spravodajstvo | Utorok, 02. Apríl 2019

obrazok
Mladí ľudia z ICM Malacky a žiaci ZŠ Záhorácka 95 v Malackách sa zúčastnili workshopu s mládežníckym delegátom SR pri OSN Dominikom Povražníkom - zúčastňuje zasadaní Valného zhromaždenia OSN, zastupuje mladých ľudí SR na medzivládnych rokovaniach OSN, spolupracuje s mládežníckymi delegátmi z celého sveta.... Pre našich žiakov a mladých ľudí z ICM Malacky sa stal pozitívnym vzorom.
Ukázal im, aké príležitosti na nich čakajú, ak budú makať na svojom talente. Považujem za nesmierne potrebné vo svete ale o to viac na Slovensku dať mladým ľuďom nielen technológie a možnosti ich využívať, ale hlavne znalosti, ktoré im pomôžu ich správne používať, čerpať z nich informácie, vďaka ktorým budú vedomostne rásť a zároveň si rozšíria svoje obzory, aby vedeli, že každá ich činnosť má vplyv na okolitý svet, ktorý zmenou svojho správania môžu meniť k lepšiemu a inkluzívnejšiemu pre všetkých.“ (Dominik Povražník)
Na workshope boli žiakom a mladým ľuďom predstavená aj téma Šírenie povedomia o cieľoch udržateľného rozvoja. V témach globálnych cieľov udržateľného rozvoja sa žiaci a mladí ľudia dozvedeli, že módny priemysel je druhým najšpinavším priemyslom na svete a často sa spája s neetickým a nehumánnym prístupom k zamestnancom vo výrobe, celosvetovo nakúpime 80 miliárd kusov oblečenia za jeden rok, čo predstavuje o 400% oblečenia viac, než pred 20 rokmi, priemerná životnosť jedného kusu oblečenia je iba okolo 3 rokov, ani značky, ktoré dovolia zákazníkom priniesť staré oblečenie naspäť do obchodu, nedokážu oblečenie znovu využiť. Recyklujú z neho iba 0,1 %., 50 percent plastov, ktoré použijeme, použijeme iba raz a následne ich vyhodíme, v súčasnosti dokážeme dať znovu do obehu iba 5 percent plastov, ktoré vyrábame, každoročne vyhodíme toľko plastov, že by dokázali obkolesiť Zem 4 krát.
Druhou témou workshopu boli praktické ukážky o konšpiráciách, hoaxoch a spôsoboch, ako ich odhaliť, o dezinformáciách a spôsoby, ako sa im brániť. Dokážeme sa orientovať v textoch a hovorených prejavoch, v médiách dokážeme rozlíšiť podstatné informácie od nepodstatných a rozpoznať skryté významy, manipulačné techniky, nepresné a neúplné informácie,.... Sme schopní odlíšiť pravdivý text alebo výpoveď od fabulácie, alebo subjektívneho tvrdenia, ktoré nie je podložené faktami. Zvládneme jasnú formuláciu myšlienok?
Ďakujeme organizátorom z IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a pracovníkom s mládežou z ICM Malacky (ktorého zriaďovateľom je oz Protect work) za pekný inšpiratívny deň.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých