Aktuality ICM Martin

Bezpečné zdieľanie názorov na internete, kritické myslenie

ICM MA Spravodajstvo | Štvrtok, 06. December 2018

obrazok
ICM, n.o. Martin realizovalo dňa 22. novembra 2018 Informačný workshop na tému Bezpečné zdieľanie názorov na internete, kritické myslenie, ktorý sa konal v priestoroch Gymnázia V. Paulinyho Tótha v Martine.

Účastníci sa počas workshopu dozvedeli ako narábať s pojmami kritické myslenie, s informáciami, ktoré sú pravdivé a ktoré sú skreslené alebo nepravdivé, kontrola vlastného myslenia a schopnosť odlíšiť to, utváranie názorov a postojov. Tiež diskutovali o poslaní masmédií v dnešnom svete, či sprostredkovávajú média skutočnosť, čo potrebujú mladí ľudia, aby boli zruční v kritickom myslení, ako odlíšim informácie od dezinformácií, prezentovať svoj názor ako mladí ľudia chápu kritické myslenie a pojmy s ním súvisiace.
Spoločne dospeli k poznaniu, že kritické myslenie je potrebné uplatňovať pri práci s informáciami. Človek s kritickým myslením sa neuspokojí s nedostatočným množstvom informácií, snaží sa analyzovať rôzne pohľady na vec a informácie overovať, dáva prednosť objektivite pred subjektivitou.
Tento workshop bol realizovaný s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR “Programy pre mládež 2014 - 2020”, ktorú administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých