Aktuality ICM Martin

Bezpečné zdieľanie názorov na internete, kritické myslenie

ICM MA Spravodajstvo | Štvrtok, 06. December 2018

obrazok
Dňa 26. novembra 2018 sa konal ďalší workshop na tému Bezpečné zdieľanie názorov na internete, kritické myslenie. Workshop realizovalo ICM, n.o. Martin v priestoroch Gymnázia V. Paulinyho Tótha v Martine.

Hlavným cieľom bolo priblížiť účastníkom spôsob, ako pracovať s pojmami kritické myslenie a narábanie s informáciami, ktoré informácie sú pravdivé a ktoré sú skreslené alebo nepravdivé, kde sa môžeme na internete stretnúť s netoleranciou. Žiaci diskutovali o poslaní masmédií v dnešnom svete, ako odlíšim informácie od dezinformácií, prezentovali svoj názor ako oni chápu kritické myslenie a pojmy s ním súvisiace.
Spoločne sme dospeli k poznaniu, že kritické myslenie je potrebné uplatňovať pri práci s informáciami, ktorými sú v súčasnosti mladí ľudia úplne zahltení. Človek s kritickým myslením sa snaží analyzovať rôzne pohľady na vec, dáva prednosť objektivite pred subjektivitou a informácie sa snaží overovať. Nedôveruje nejasným a nejednoznačným pojmom a rozlišuje medzi názormi a faktami.
Tento workshop bol realizovaný s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR “Programy pre mládež 2014 - 2020”, ktorú administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých