Aktuality ICM Martin

Bezpečné zdieľanie názorov na internete, kritické myslenie

ICM MA Spravodajstvo | Štvrtok, 04. Júl 2019

obrazok
Informačné centrum mladých Martin v tomto školskom roku v mesiaci jún zorganizovalo ďalšiu časť workshopov v rámci aktivít projektu Programov pre mládež na roky 2014-2020 na tému Bezpečné zdieľanie názorov na internete, kritické myslenie, ktoré sa konali v priestoroch Gymnázia V. Paulinyho Tótha v Martine. Účastníci sa počas workshopov oboznámili s pojmami kritické myslenie, s informáciami, ktoré sú pravdivé a ktoré sú skreslené alebo nepravdivé.


Tiež diskutovali o poslaní masmédií v dnešnom svete. Otázka znela, či sprostredkovávajú média skutočnosť, čo potrebujú mladí ľudia, aby boli zruční v kritickom myslení, ďalej ako odlíšim informácie od dezinformácií. Účastníci prezentovali svoj názor ako oni chápu kritické myslenie a pojmy s ním súvisiace. Počas otvorenej diskusie dospeli k poznaniu, že kritické myslenie je potrebné uplatňovať pri práci s informáciami, mladý človek s kritickým myslením sa neuspokojí s nedostatočným množstvom informácií, snaží sa analyzovať rôzne pohľady na vec a informácie overovať, dáva prednosť objektivite pred subjektivitou.
Toto podujatie bolo podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých