Aktuality ICM Martin

MPM na stretnutí s RNDr. Milanom Nemčekom

ICM MA Spravodajstvo | Sobota, 22. Marec 2008

Zástupca ICM, n.o.spolu s členmi MPM sa zúčastnili dňa 12. marca 2008 v priestoroch MsÚ v Martine na pracovnom stretnutí s RNDr. Milanom Nemčekom, vedúcim oddelenia strateg. rozvoja a zahr. vzťahov mesta za účelom usporiadania Bambiriády 2008 v Martine.

Cieľom tohto stretnutia bolo hlavne dohodnúť sa na priestoroch, kde sa festival detí a mládeže Bambiriáda bude konať, oboznámiť zástupcu mesta s jej poslaním, plánovaným programom a s termínom jej uskutočnenia. Na záver sa dohodli na ďalšom stretnutí, zámerom ktorého bude upresnenie programu Bambiriády 2008.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých