Aktuality ICM Martin

Prvé pracovné stretnutie MPM v roku 2008

ICM MA Spravodajstvo | Štvrtok, 31. Január 2008

Dňa 21. januára 2008 sa konalo v priestoroch Informačného centra mladých v Martine prvé pracovné stretnutie členov MPM.

Hlavným cieľom bola voľba predsedu MPM. Novou predsedníčkou sa stala Dominika Ráczová, študentka tretieho ročníka ZSŠOaS v Martine. Členovia sa dohodli na termínoch stretnutí, na stratégii práce v nasledujúcom období. Poďakovali Lucii Valkovej za doterajšiu aktívnu činnosť v MPM a novej predsedníčke popriali úspešný štart.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých