Aktuality ICM Martin

Stretnutie MPM s predsedníčkou RMŽK

ICM MA Spravodajstvo | Pondelok, 25. Február 2008

Dňa 22. februára 2008 sa konalo kontaktné stretnutie MPM s predsedníčkou RMŽK ing. Darinou Čiernikovou, ktorého hlavnou témou bolo organizovanie Bambiriády 2008 v Martine.

Na stretnutí sa zúčastnili aj predstavitelia niektorých organizácií pracujúcich s deťmi a mládežou v meste Martin. Prítomní boli oboznámení s poslaním Bambiriády a zároveň oslovení o spoluprácu pri jej organizovaní v našom meste. 

Vyber si svoje Informačné centrum mladých