Aktuality ICM Martin

Deň zdravia a zdravého životného štýlu

ICM MA Spravodajstvo | Pondelok, 17. December 2018

obrazok
Pozývame Vás na prednášku „Deň zdravia a zdravého životného štýlu“ spojenú s besedou, ktorá sa koná dňa 19. decembra o 9,00 hod. v priestoroch Strednej odbornej škole obchodu a služieb Martin, Stavbárska 11.

Prednáška je súčasťou projektu podporeného z Programov pre mládež MŠVVaŠ SR na roky 2014 - 2020. Jednou z povinných aktivít projektu je podpora zdravia mladého človeka a propagácia zdravého životného štýlu. Naším zámyslom je podnietiť záujem mladých ľudí o svoje zdravie prostredníctvom neformálneho vzdelávania. Na prednáške budeme diskutovať na témy s preventívnym zameraním v oblasti zdravého životného štýlu, čím budeme účinne pôsobiť na zvýšenie povedomia mladých o zásadných otázkach týkajúcich sa ich života a zdravia, pričom budeme pôsobiť na zvýšenie povedomia mladých o zásadných otázkach týkajúcich sa ich života a zdravia. 

Vyber si svoje Informačné centrum mladých