Aktuality ICM Martin

Deň zdravia a zdravého životného štýlu

ICM MA Spravodajstvo | Piatok, 21. December 2018

obrazok
To je názov besedy spojenej s diskusiou, ktorá sa konala priestoroch SOŠ obchodu a služieb, Stavbárska 11 v Martine dňa 19. decembra 2018 a ktorú realizovalo ICM, n.o. Martin v spolupráci so ZSŠOaS Martin. Prednáška Deň zdravia a zdravého životného štýlu spojená s besedou je súčasťou projektu podporeného z Programov pre mládež MŠVVaŠ SR na roky 2014 - 2020, ktoré administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.

Medzi povinnými aktivitami na zabezpečenie implementácie vybraných opatrení „Stratégie SR pre mládež na roky 2014 – 2020“ je aj oblasť ZDRAVIE A ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL. Cieľom tejto aktivity bolo vzdelávanie v oblasti zdravia a zdravého životného štýlu mládeže posilnením výchovy k ochrane a podpore zdravia, o prevencii vzniku chorôb, sprostredkovať deťom a mladým ľuďom informácie o spôsoboch, ako si upevniť a udržať zdravie, ako rozvíjať svoju osobnosť a zvyšovať kvalitu života.
Naším zámyslom bolo uviesť deti do danej problematiky a aktívne sa jej venovať, vyvolať a formovať v žiakoch vzťah k ochrane zdravia a k udržaniu telesného a duševného zdravia, ukázať im možnosti zdravého stravovania, ako aj prípravy zdravých a nenáročných jedál a tak zvyšovať kvalitu života a dodržiavania zdravého životného štýlu, podnietiť záujem mladých ľudí starať sa o svoje zdravie aj prostredníctvom neformálneho vzdelávania. Ukážky prípravy zdravých jedál boli spojené s ochutnávkou, žiaci si mohli vychutnať úžasne naaranžované pestré jedlá, ktoré s láskou pripravili ich spolužiaci v spolupráci s majstrami odborného výcviku a nechýbali ani ovocné šaláty a sladké koláčiky, takže každý si mohol prísť na svoje a vybrať podľa chuti. Na prednáške prebehla aj diskusia, po ktorej nasledoval kvíz o zásadných otázkach týkajúcich sa života a zdravia, ktorý bol na záver vyhodnotený a víťazi odmenení malými darčekmi.

Táto aktivita bola realizovaná s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR “Programy pre mládež 2014 - 2020”, ktorú administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých