Aktuality ICM Martin

EURÓPSKA NOC VÝSKUMNÍKOV 2018 V ŽILINE

ICM MA Spravodajstvo | Nedeľa, 07. Október 2018

obrazok
Európska noc výskumníkov sa konala v piatok - 28.9.2018 od 9:00 do 21:00 v priestoroch Aupark Shopping Center v Žiline. Hlavnou témou tohto ročníka bolo motto „Vedci v nás“. Naše ICM, n. o. Martin sa aktívne zapojilo do programu tohtoročnej Európskej noci výskumníkov. Vedúci našej expozície Ing. Jozef Ristvej po vystúpení na pódiu, kde prítomných nielen informoval o pripravovanej robotickej súťaži, ale vyhodnotil aj kvíz pre žiakov základných škôl, ktorým odovzdal ocenenie, tiež v priestoroch čitárne kníhkupectva Panta Rhei realizoval prednášku s názvom: Robotické súťaže autonómnych robotov, ako podpora talentu žiakov.

Jej cieľom bola prezentácia súťaže RoboRAVE Slovensko – 2018, ktorú organizuje naše ICM, n.o. v spolupráci so Žilinskou univerzitou a AMAVET klubom z Martina v dňoch 18. a 19. októbra 2018 v priestoroch Novej MENZY na ul. Vysokoškolákov 26, v Žiline.
V čase jeho vystúpenia na pódiu a prednáške boli členovia záujmových krúžkov ICM, n. o. v expozícii ICM, kde predvádzali ukážky jednotlivých súťaží – výziev, v ktorých sa súťaží na nami organizovanej robotickej súťaži.
Festival vedy bol sprevádzaný pestrým programom pre všetky vekové kategórie - pod dohľadom vedcov si návštevníci mohli robiť experimenty a pýtať sa výskumníkov na akékoľvek otázky.
Do jednotlivých aktivít sa mohli zapojiť aj celé triedy základných alebo stredných škôl. Bola pripravená napríklad výtvarná súťaž „Kto toto spáchal?“ pre žiakov materských a základných škôl, ktorých úlohou bolo nakresliť žijúceho slovenského vedca podľa opisu jeho výzoru a oblasti výskumu. Video-súťaž Výskumník pouličník bola určená pre žiakov vyšších ročníkov základnej školy a stredoškolákov, ktorí mohli súťažiť s experimentom na videu a ďalšie zaujímavé súťaže.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých