Aktuality ICM Martin

FIRST LEGO League“ (FLL)

ICM MA Spravodajstvo | Pondelok, 04. December 2017

obrazok
Dňa 1.12. 2017 sa členovia našich krúžkov Robotika pre žiakov ZŠ a Robotika pre žiakov SŠ pod vedením Ing. Jozefa Ristveja a za pomoci RNDr. Alici Karkušovej z GVPT Martin zúčastnili regionálnej súťaže First LEGO league, ktorá sa konala v Žiline. Tím s názvom Fire Breathing Rubber Duckies (FBRD) získal v kategóriach Robot design, Tímová práca a Robot game 2. miesto, v kategórii Výskumný projekt získali 1. miesto a tým aj 1. miesto v celkovom hodnotení – celkový víťaz. Ako celkový víťaz postúpili na medzinárodné kolo, ktoré sa uskutoční v dňoch 11. a 12. februára 2018 v Poľsku v meste Lodž.

Hlavným cieľom tejto súťaže je podpora a realizácia aktivít pre deti a mládež, hlavne v oblasti techniky a robotiky s cieľom nadchnúť čo najväčšie množstvo detí a mládeže, ponúknuť im mimoškolskú aktivitu rozvíjajúcu tvorivosť, tímovú prácu, prezentačné i jazykové schopnosti. Radi by sme pomohli svojou prácou dostať robotiku do škôl, aby sa deti neformálne vzdelávali hravou formou. Našich aktivít sa môžu zúčastňovať už žiaci základných škôl, čím prispievame k rozvoju vedomostnej spoločnosti pre deti v nižšom veku. Naše ICM je otvorené aj pre aktivity tohto typu, našou snahou je rozvoj talentu mládeže na Slovensku.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých