Aktuality ICM Martin

Informačný workshop o možnostiach zapojenia sa do súťaže na rozvoj talentu

ICM MA Spravodajstvo | Pondelok, 02. Júl 2018

obrazok
Zámerom tohto workshopu, ktorý organizovalo ICM, n.o. Martin a ktorý sa konal dňa 14. júna 2018 v priestoroch Evanjelickej spojenej školy v Martine, bola podpora zavedenia praktických zručností do neformálneho vzdelávania, vytvárať priestor na zmysluplnú interakciu, aby mladí ľudia mohli objavovať a prijať svoju identitu a hodnotu, svoj talent v oblasti technického myslenia, ukázať možnosti zmysluplného trávenia voľného času. Na workshope sa stretlo 32 žiakov ESŠ, nadšencov vedy a techniky a tiež robotiky.

Súčasťou workshopu bolo aj oboznámenie žiakov s možnosťami zapojenia sa do súťaže RoboRAVE SK, ktorá prispieva k využívaniu získaných vedomostí a zručností po skončení strednej školy. Workshop im umožnil sprostredkovanie poznatkov pri vytvorení dostatočného priestoru pre ich samostatnosť a tvorivosť, pri formovaní ich tvorivých konštruktérskych schopností a práce v tíme, čo je veľmi dôležité pri stavbe a zostrojovaní autonómnych robotov.
Tento workshop bol realizovaný s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR “Programy pre mládež 2014 - 2020”, ktorú administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých