Aktuality ICM Martin

Karierové poradenstvo

ICM MA Spravodajstvo | Piatok, 07. December 2018

obrazok
Dňa 4. decembra 2018. sa v priestoroch ICM, n. o. Martin uskutočnil workshop na tému kariérneho poradenstva, podnikavosť ML a ich uplatnenie sa na trhu práce, k hľadaniu silných a slabých stránok v občianskom živote.

Počas workshopu sme spoločne dospeli k poznaniu, že kariérové poradenstvo prehlbuje chápanie sveta práce a potrebu celoživotného vzdelávania sa, rozvíja schopnosti a zručnosti potrebné pre rozhodovanie, vzdelávanie a sebarealizáciu v práci. Tiež sme spoločne dospeli k poznaniu skutočnosti, že v kariérovom vývine má veľký význam nielen tímová spolupráca ale najmä individuálna iniciatíva, k čomu pri všetkých nami organizovaných aktivitách vedieme aj našich klientov, najmä naučiť sa samostatne vyhľadávať, hodnotiť a interpretovať vzdelávacie a kariérové informácie, tiež chápať potrebu celoživotného učenia sa - uplatnenie sa na trhu práce, zmena pracovného miesta vyžadujú neustále sa vzdelávať, učiť sa nové veci, získavať nové skúsenosti a zručnosti - v škole aj mimo školy. Zúčastneným sme ukázali možnosti, ako správne napísať životopis a motivačný list, tiež cestu, ako sa uplatniť na trhu práce a v oblasti podnikavosti.

Tento workshop bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých