Aktuality ICM Martin

Mesto Martin pre svojich obyvateľov otvorilo poradné komisie primátora mesta

ICM MA Spravodajstvo | Streda, 20. Február 2019

obrazok
Dňa 18. februára 2019 sa v zasadačke Mestského úradu mesta Martin uskutočnilo prvé stretnutie občianskych komisii primátora mesta Martin. Tohto prvého zasadnutia sa zúčastnil aj zástupca ICM, n.o. Martin ako člen komisie pre Smart City a komisie pre školstvo, vzdelávanie a mládež.

Členmi komisií sú ľudia z Turca, ktorým záleží na našom meste. Primátor predstavil 5 kľúčových tém, ktoré chce riešiť ako prvé, na ktoré chce poznať názor občanov a ten prezentovať na komisiách mestského zastupiteľstva a tie aj presadzovať na rokovaniach samotného zastupiteľstva.
Odznelo veľa otázok, názorov, tvrdení. Primátor na každú slušne a veľmi konkrétne odpovedal.  Nášmu zástupcovi sa tiež páčila jeho veta, ktorú vyslovil ako odpoveď na otázku občana:
“Čo je dobré pre vás a mesto, to je pre mňa povinnosť”.
Tešíme sa na plodnú spoluprácu s mestom Martin.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých