Aktuality ICM Martin

Mladý tvorca 2019

ICM MA Spravodajstvo | Štvrtok, 07. November 2019

obrazok
Informačné centrum mladých, n. o. Martin úspešne pokračuje v aktivitách projektu Programov pre mládež na roky 2014-2020.
V dňoch 5. a 6. novembra 2019 sa v Nitre konala výstava Mladý tvorca 2019, na ktorej naše ICM prezentovalo záujmovú činnosť žiakov našich krúžkov. Vo svojom stánku ponúkalo informácie o svojej činnosti, o celosvetovej súťaži autonómnych robotov RoboRAVE, ktorú na Slovensku každoročne organizuje v priestoroch Žilinskej univerzity v Žiline.

Návštevníkov a ostatných vystavujúcich sme informovali o jednotlivých kategóriách súťaže a tiež o možnostiach prihlásenia sa na túto veľmi zaujímavú súťaž pre žiakov základných a stredných škôl. Návštevníci mali možnosť vidieť ukážky zostrojených robotov žiakmi Strednej priemyselnej školy z Martina, dozvedieť sa veľa zaujímavých myšlienok a nápadov z oblasti robotiky. Súčasťou programu boli moderované rozhovory s inovatívnymi stredoškolákmi, inovačné kvízy, atraktívne súťaže o ceny organizátora a partnerov podujatí či praktické ukážky odborných zručností žiakov stredných odborných škôl a prezentácie prihlásených zamestnávateľov a firiem. Cieľom výstavy bolo motivovať mladých ľudí k súťaživosti, ku kreativite a v neposlednej rade k rozvoju talentu, čo je v súlade aj s poslaním nášho ICM.
Na Výstavisku AGROKOMPLEX sme veľa zaujímavého videli, počuli a už teraz sa tešíme do Nitry na budúcoročnú výstavu Mladý tvorca 2020.
Výstavu Mladý tvorca každoročne organizuje Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v areáli výstaviska agrokomplex Nitra, ako jeden zo subjektov koordinujúcich odborné vzdelávanie a prípravu žiakov stredných škôl. Program podujatia dotvárali interaktívne činnosti pre študentov, workshopy, súťaže Skills Slovakia a programy z oblasti záujmovej činnosti žiakov.
Toto podujatie bolo podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. 

Vyber si svoje Informačné centrum mladých