Aktuality ICM Martin

Podpora podnikavosti a zvýšenie kompetencií ML pre uplatnenie sa na trhu práce

ICM MA Spravodajstvo | Nedeľa, 30. December 2018

obrazok
Dňa 12. decembra 2018 sme v spolupráci s ÚPSVaR Martin zorganizovali workshop, ktorý bol zameraný na podporu podnikavosti ML, zvýšenia kompetencií ML pre uplatnenie sa na trhu práce a ktorý sa konal na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, Novomestského 4 v Martine.

Workshop bol spojený s diskusiou pre mladých ľudí s príkladmi dobrej praxe, úspešných podnikateľov, ktorí si založili vlastný podnik.
Počas stretnutia sme mladých ľudí motivovali k hľadaniu ich silných a slabých stránok v občianskom živote, ukázali im možnosti, ako správne napísať životopis a motivačný list, cestu, ako sa uplatniť na trhu práce a v oblasti podnikavosti.  Pracovali sme s otázkami, s ktorými sa na pracovnom pohovore určite mladý človek stretne pri hľadaní si zamestnania, aby ich otázky na pracovnom pohovore nezaskočili.  Súčasťou workshopu bolo aj poskytnutie informácie o možnostiach zaevidovania sa na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny a taktiež aj o možnostiach poberania štátnych dávok, o absolventskej praxi, dobrovoľníckej činnosti a mnohých ďalších možnostiach podpory sociálneho systému.
Tento workshop bol realizovaný s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR “Programy pre mládež 2014 - 2020”, ktorú administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže. 

Vyber si svoje Informačné centrum mladých