Aktuality ICM Martin

RoboRAVE Slovensko 2018

ICM MA Spravodajstvo | Štvrtok, 01. November 2018

obrazok
V dňoch 18. a 19. októbra 2018 sa na pôde Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA), Nová MENZA, ul. Vysokoškolákov č.26 konal štvrtý ročník celoslovenského kola obľúbenej súťaže v robotike pod názvom RoboRAVE Slovensko 2018. Už štvrtý rok Informačné centrum mladých, n. o. Martin v spolupráci s AMAVET klubom 549 z Martina a Žilinskou Univerzitou v Žiline organizujú túto súťaž, ktorá mohla byť aj v tomto roku zrealizovaná vďaka finančnej podpore MATADOR Group.

Do tohto ročníka sa prihlásilo celkom 38 tímov, z toho 36 tímov bolo zo Slovenska a 2 tímy z Poľska. Víťazstvo si bolo treba vybojovať v robotických výzvach: súboj rytierov (jousting), doprava loptičiek (line following), hasenie ohňa (fire fighting: najzložitejšia kategória, v ktorej úlohou autonómneho robota je na súťažnej dráhe samostatne nájsť a zhasnúť 4 horiace sviečky) a tiež v novinkách SUMO (zápas robotov v kruhu) či a-MAZE-ing (skvelé začiatky).
Vo veľkej konkurencii si za najvyšší počet získaných bodov vybojoval tím SIL_Amavet964 z Gymnázia Cyrila Daxnera z Vranova nad Topľou finále, v ktorom s trochou športového šťastia museli poraziť všetkých súperov a získal cenné 1. miesto. Víťazi automaticky postupujú na medzinárodnú súťaž RoboRAVE International, ktorá sa bude konať 19. až 22. júla 2019 v Číne.
„Je veľa dôvodov, pre ktoré každoročne organizujeme toto podujatie. Vidieť ako technika nadchýna čoraz viac mladých. Nielen najvyšší počet účastníkov tohto ročníka, ale aj jeho medzinárodná účasť je dôkazom, že naše snaženie má zmysel,“ zhodnotil Ing. Jozef Ristvej, hlavný organizátor podujatia.
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať vedeniu Žilinskej univerzity za pomoc, poskytnutie priestorov a príjemnú atmosféru.

Kontakt: Ing. Helena Ristvejová
ICM, n. o.
Malá hora 3, 036 01 Martin
http://www.icm.sk

Vyber si svoje Informačné centrum mladých