Aktuality ICM Martin

SK2 Bratislava – Spotrebiteľské poradenstvo

ICM MA Spravodajstvo | Pondelok, 04. December 2017

obrazok
Zástupcovia ICM, n. o. Martin sa v dňoch 23.11. a 24.11.2017 zúčastnili kurzu SK2 Bratislava – Spotrebiteľské poradenstvo v rámci nového programu Consumer Champion (Learn, Share, Succeed), ktorý sa konal v Bratislave. Jeho hlavným cieľom bolo ponúknuť účastníkom aktivity na podporu budovania kapacít a zlepšenie efektívneho fungovania spotrebiteľských organizácií (vrátane zástupcov ostatných inštitúcií zaoberajúcich sa ochranou spotrebiteľa), podporiť výmenu dobrých praktík medzi členmi i organizáciami. Program bol určený najmä spotrebiteľským organizáciám založeným v jednotlivých členských štátoch EÚ, EEA a kandidátskych krajinách, kde je spotrebiteľská ochrana zatiaľ nedostatočne rozvinutá a bez vplyvu.

Spotrebiteľský kurz bol na veľmi profesionálnej úrovni, orientovaný hlavne na komunikáciu a komunikačné zručnosti, niektoré časti boli prezentované pútavou formou s aktívnym zapojením účastníkov, názornými ukážkami, čo bolo veľmi zaujímavé.
Naše ICM, n. o. Martin ponúka svojim klientom poradenstvo aj v oblasti ochrany spotrebiteľov, účasť na kurze bola prínosná, najmä výmena skúsenosti a prezentovanie zaujímavých prípadov poradenstva, ukážkové stretnutia s klientmi, ale aj riešenie lektormi zadaných ukážkových prípadov v praxi.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých