Aktuality ICM Martin

Spoločne pre kariérový rozvoj žiakov

ICM MA Spravodajstvo | Štvrtok, 06. December 2018

obrazok
Dňa 4. decembra 2018 sa zástupca ICM, n. o. Martin zúčastnil medzinárodného seminára Spoločne pre kariérový rozvoj žiakov. Seminár bol určený predstaviteľom verejných a neziskových organizácii, ktoré sa angažujú v oblasti kuriérovej výchovy a poradenstva na Slovensku.

Organizátorom seminára bol Euroguidance centrum Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) z Bratislavy, pričom jeho realizátorom bola kancelária Centra Europe Direct Žilina, ktorá pôsobí pri Knižnici Žilinskej univerzite v Žiline – UNIZA.
Seminár sa konal v reprezentačných priestoroch univerzity, v zasadačke Vedeckej rady v budove jej Novej MENZY. 
Prednášky na seminári boli zamerané na kariérovú výchovu v školskom systéme Slovenskej republiky, tiež na kariérové poradenstvo a príklady dobrej praxe Českej republiky, ako aj Fínsky poradenský systém a jeho porovnanie s praxou na Slovensku.
V závere seminára sa účastníci rozdelili na dve skupiny do workshopov, pričom jeden bol zameraný na spoluprácu zástupcov školy, žiakov a rodičov pri voľbe povolania a v druhom boli účastníkom predstavené nástroje zamestnávania v Európe. Jedným z takýchto nástrojov je aj EURES - sieť spolupracujúcich subjektov, ktorých cieľom je uľahčiť voľný pohyb pracovnej sily v Európe
Nadviazanú spoluprácu s organizáciami z nášho regiónu, ako aj poznatky zo seminára využijeme pri kariérovom poradenstve v našom ICM.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých