Aktuality ICM Martin

Ľudské práva v práci s mládežou

ICM MA Spravodajstvo | Utorok, 22. Január 2019

obrazok
V dňoch 18. 1. až 20. 1. 2019 sa v Žiline, v priestoroch hotela Holiday Inn konalo zážitkové vzdelávanie s názvom „Ľudské práva v práci s mládežou“ , realizované v rámci medzinárodného projektu národných agentúr Erasmus+ „Youth for Human Rights“, ktorého sa zúčastnil aj zástupca ICM, n.o. Martin. Cieľom bola popularizácia a rozšírenie vzdelávania k ľudským právam v práci s mládežou.

Vzdelávanie bolo určené pre rôzne profesie pracovníkov pracujúcich s mladými ľuďmi ako aj študentov a študentky pedagogiky či sociálnej práce. Účastníci sa zapájali do interaktívnych častí programu prostredníctvom online nástrojov. Súčasťou projektu bolo meranie dopadu vzdelávaní na rozvoj kompetencií účastníkov a účastníčok v oblasti vzdelávania k ľudským právam. Na záver aj zástupca nášho ICM v Martine získal certifikát Youthpass - pas mládeže nadnárodnej odbornej prípravy a spolupráce.
Vzdelávanie organizoval odbor podpory práce s mládežou v zastúpení Michaely Ujházyovej a viedli školiteľky Erika Szabóová a Vierka Hincová, všetkým patrí poďakovanie za profesionálny prejav, príjemnú atmosféru a veľa dobrých nápadov pre naše ďalšie aktivity v oblasti ľudských práv v práci s mládežou

Vyber si svoje Informačné centrum mladých