Aktuality ICM Martin

Víťazi národného kola RoboRAVE na celosvetovom finále RoboRAVE International – 2018

ICM MA Spravodajstvo | Streda, 23. Máj 2018

obrazok
Na celosvetovom finále robotickej súťaže RoboRAVE International – 2018, ktoré sa konalo 10. – 12. mája v Albuquerque, v Novom Mexiku, USA sa zúčastnili dva slovenské tímy, z ktorých tím Fire Breathing Rubber Duckies (FBRD), zložený zo študentov Gymnázia VPT v Martine, pracujúci pri SCVČ - ICM, n.o. Martin, sa umiestnil za tímami z Číny a Čiech na treťom – bronzovom mieste v kategórii „Fire Fighting“ (Hasenie ohňa), čo je najnáročnejšia kategória celej súťaže autonómnych robotov, v ktorej musia roboty zhotovené členmi tímov nájsť a zhasnúť 4 rôzne vysoké horiace sviečky, z ktorých 3 sú schované za stenami rôznych tvarov.

Účasťou na súťaži a tiež počas prípravy na ňu sme podporili zavedenie praktických zručností do neformálneho vzdelávania, aby mladí ľudia mohli objavovať a prijať svoju identitu a hodnotu, svoj talent v oblasti technického myslenia, ukázať možnosti zmysluplného trávenia voľného času mimo formálneho vzdelávania.
Tým sme naplnili jeden z cieľov nášho projektu zvýšiť kompetencie mladých ľudí pri príprave na ich spoločenský a pracovný život, učiť sa efektívne navzájom pracovať v skupinách - tímoch, v ktorých sa zapojením do aktivít spojených s riešením nastolený ch problémov pri stavbe robotov si vymieňajú skúsenosti, pričom v diskusii sa formujú ich tvorivé konštruktérske schopnosti a práca v tíme. Aktivitou sme ukázali cestu, ako mladí ľudia môžu uplatniť svoj talent a zručnosť v ďalšom pracovnom živote nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.
Na robotickej súťaži RoboRAVE sa celkovo prezentovalo 1 500 súťažiacich z 20 krajín celého sveta. Význam podujatia a reprezentácie Slovákov v USA si uctil aj veľvyslanec SR pri OSN pán Michal Mlynár, ktorý nás prijal v sídle OSN v New Yorku. Pracovníci stálej misie SR pri OSN nás oboznámili s poslaním SM SR pri OSN, s jej úlohami, diskutovali sme o aktuálnej situácii vo svete, v priestoroch OSN nám dovolili nahliadnuť do miest, kde bežní návštevníci nemajú prístup.
Aktivita je financovaná z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých