Aktuality ICM Martin

Zdravý životný štýl

ICM MA Spravodajstvo | Utorok, 19. November 2019

obrazok
V piatok 15. novembra 2019 sme úspešne realizovali ďalší workshop v rámci aktivít projektu MŠVVaŠ SR „Programy pre mládež 2014-2020“ v oblasti zdravého životného štýlu. Žiaci po niekoľkotýždňovej teoretickej príprave si v školskej klubovni sami pripravili zdravé a nenáročné jedlá, ktoré pekne naaranžovali. Po praktickej príprave zdravých a chutných jedál nasledovali prezentácie žiakov na tému ako sa zdravo stravovať.

Pod vedením skúsenej lektorky interaktívne diskutovali už počas prípravy samotných jedál, pričom téma ich diskusie bola: ako sa zdravo stravovať a aké sú vhodné potraviny pre naše zdravie. Potom nasledovala ochutnávka pripravených jedál, na ktorú sa všetci tešili, pričom viaceré pripravené dobroty žiaci poroznášali aj po škole, v priestoroch ktorej prebiehali rôzne športové podujatia z príležitosti 17-teho novembra.
Cieľom tejto aktivity bolo uviesť mladých ľudí do problematiky zdravého životného štýlu a potrebe sa tejto téme aktívne venovať, formovať v žiakoch zdravotné uvedomenie, vzťah k ochrane zdravia a k udržaniu telesného a duševného zdravia. Podarilo sa nám ukázať žiakom možnosti zdravého stravovania, ako aj prípravy zdravých a nenáročných jedál, ktoré môžu byť chutne pripravené a tak môžu zvyšovať kvalitu ich života, dodržiavaním zdravého životného štýlu si môžu upevniť a udržať zdravie a tiež rozvíjať svoju osobnosť a zvyšovať kvalitu života.
Zdravá výživa je základným predpokladom toho, že naše zdravie nám vydrží po celý život, práve ona určuje či celý život prežijeme aktívne v plnom zdraví.

Tento projekt bol podporený z dotácie MŠVVaŠ SR „Programy pre mládež 2014-2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

Vyber si svoje Informačné centrum mladých