Aktuality ICM Martin

Podpora podnikavosti a zvýšenie kompetencií ML pre uplatnenie sa na trhu práce

ICM MA Spravodajstvo | Nedeľa, 30. December 2018

obrazok
Dňa 12. decembra 2018 sme v spolupráci s ÚPSVaR Martin zorganizovali workshop, ktorý bol zameraný na podporu podnikavosti ML, zvýšenia kompetencií ML pre uplatnenie sa na trhu práce a ktorý sa konal na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, Novomestského 4 v Martine.

Viac informácií

Deň zdravia a zdravého životného štýlu

ICM MA Spravodajstvo | Piatok, 21. December 2018

obrazok
To je názov besedy spojenej s diskusiou, ktorá sa konala priestoroch SOŠ obchodu a služieb, Stavbárska 11 v Martine dňa 19. decembra 2018 a ktorú realizovalo ICM, n.o. Martin v spolupráci so ZSŠOaS Martin. Prednáška Deň zdravia a zdravého životného štýlu spojená s besedou je súčasťou projektu podporeného z Programov pre mládež MŠVVaŠ SR na roky 2014 - 2020, ktoré administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.

Viac informácií

Deň zdravia a zdravého životného štýlu

ICM MA Spravodajstvo | Pondelok, 17. December 2018

obrazok
Pozývame Vás na prednášku „Deň zdravia a zdravého životného štýlu“ spojenú s besedou, ktorá sa koná dňa 19. decembra o 9,00 hod. v priestoroch Strednej odbornej škole obchodu a služieb Martin, Stavbárska 11.

Viac informácií

Karierové poradenstvo

ICM MA Spravodajstvo | Piatok, 07. December 2018

obrazok
Dňa 4. decembra 2018. sa v priestoroch ICM, n. o. Martin uskutočnil workshop na tému kariérneho poradenstva, podnikavosť ML a ich uplatnenie sa na trhu práce, k hľadaniu silných a slabých stránok v občianskom živote.

Viac informácií

Spoločne pre kariérový rozvoj žiakov

ICM MA Spravodajstvo | Štvrtok, 06. December 2018

obrazok
Dňa 4. decembra 2018 sa zástupca ICM, n. o. Martin zúčastnil medzinárodného seminára Spoločne pre kariérový rozvoj žiakov. Seminár bol určený predstaviteľom verejných a neziskových organizácii, ktoré sa angažujú v oblasti kuriérovej výchovy a poradenstva na Slovensku.

Viac informácií

Bezpečné zdieľanie názorov na internete, kritické myslenie

ICM MA Spravodajstvo | Štvrtok, 06. December 2018

obrazok
Dňa 26. novembra 2018 sa konal ďalší workshop na tému Bezpečné zdieľanie názorov na internete, kritické myslenie. Workshop realizovalo ICM, n.o. Martin v priestoroch Gymnázia V. Paulinyho Tótha v Martine.

Viac informácií

Bezpečné zdieľanie názorov na internete, kritické myslenie

ICM MA Spravodajstvo | Štvrtok, 06. December 2018

obrazok
ICM, n.o. Martin realizovalo dňa 22. novembra 2018 Informačný workshop na tému Bezpečné zdieľanie názorov na internete, kritické myslenie, ktorý sa konal v priestoroch Gymnázia V. Paulinyho Tótha v Martine.

Viac informácií

RoboRAVE Slovensko 2018

ICM MA Spravodajstvo | Štvrtok, 01. November 2018

obrazok
V dňoch 18. a 19. októbra 2018 sa na pôde Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA), Nová MENZA, ul. Vysokoškolákov č.26 konal štvrtý ročník celoslovenského kola obľúbenej súťaže v robotike pod názvom RoboRAVE Slovensko 2018. Už štvrtý rok Informačné centrum mladých, n. o. Martin v spolupráci s AMAVET klubom 549 z Martina a Žilinskou Univerzitou v Žiline organizujú túto súťaž, ktorá mohla byť aj v tomto roku zrealizovaná vďaka finančnej podpore MATADOR Group. Viac informácií

Strana:  <  1 2 3 4 >  Posledná »

Vyber si svoje Informačné centrum mladých