Aktuality ICM Martin

Ľudské práva a obchodovanie s ľuďmi

ICM MA Spravodajstvo | Štvrtok, 30. Máj 2019

obrazok
Dňa 24. mája 2019 sa žiaci druhého ročníka zúčastnili dvoch workshopov, ktoré organizovalo Informačné centrum mladých Martin v rámci aktivít projektu Programov pre mládež na roky 2014-2020 v oblasti primárnej prevencie negatívnych sociálno-patologických javov. Workshopy sa konali v priestoroch klubovne Gymnázia V. Paulinyho Tótha v Martine na tému „Ľudské práva a obchodovanie s ľuďmi“.
Ich hlavným cieľom bolo zvýšiť povedomie o rôznych sociálno-patologických…

Viac informácií

Ľudské práva a obchodovanie s ľuďmi

ICM MA Spravodajstvo | Utorok, 21. Máj 2019

obrazok
Pozývame Vás na na workshopy organizované v rámci preventívnych aktivít v oblasti dodržiavania ľudských práv a slobôd s názvom: „Ľudské práva a obchodovanie s ľuďmi“
Workshopy sú súčasťou projektu podporeného z Programov pre mládež MŠVVaŠ SR na roky 2014 - 2020, uskutočnia sa dňa 24. mája 2019, 1. workshop o 8:00 hod. a 2. workshop o 10:00 hod.
v priestoroch klubovne Gymnázia V. Paulinyho Tótha, Malá hora 3 v Martine.
Viac informácií

Kariérne poradenstvo s nezamestnanými mladými ľuďmi a podpora podnikavosti

ICM MA Spravodajstvo | Streda, 06. Marec 2019

obrazok
Dňa 22. februára 2019 sme v spolupráci s ÚPSVaR Martin zorganizovali ďalšie stretnutie s nezamestnanými mladými ľuďmi, ktoré bolo zamerané na podporu podnikania ML, na zvýšenie kompetencií ML pre uplatnenie sa na trhu práce a ktorý sa konal na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, Novomestského 4 v Martine. Hlavným cieľom bolo dozvedieť sa, ako spracovať podnikateľský zámer, čo je potrebné urobiť pred tým ako začnem podnikať - teda ako svoju myšlienku zreálniť,…

Viac informácií

Mesto Martin pre svojich obyvateľov otvorilo poradné komisie primátora mesta

ICM MA Spravodajstvo | Streda, 20. Február 2019

obrazok
Dňa 18. februára 2019 sa v zasadačke Mestského úradu mesta Martin uskutočnilo prvé stretnutie občianskych komisii primátora mesta Martin. Tohto prvého zasadnutia sa zúčastnil aj zástupca ICM, n.o. Martin ako člen komisie pre Smart City a komisie pre školstvo, vzdelávanie a mládež.

Viac informácií

Ľudské práva v práci s mládežou

ICM MA Spravodajstvo | Utorok, 22. Január 2019

obrazok
V dňoch 18. 1. až 20. 1. 2019 sa v Žiline, v priestoroch hotela Holiday Inn konalo zážitkové vzdelávanie s názvom „Ľudské práva v práci s mládežou“ , realizované v rámci medzinárodného projektu národných agentúr Erasmus+ „Youth for Human Rights“, ktorého sa zúčastnil aj zástupca ICM, n.o. Martin. Cieľom bola popularizácia a rozšírenie vzdelávania k ľudským právam v práci s mládežou.

Viac informácií

Podpora podnikavosti a zvýšenie kompetencií ML pre uplatnenie sa na trhu práce

ICM MA Spravodajstvo | Nedeľa, 30. December 2018

obrazok
Dňa 12. decembra 2018 sme v spolupráci s ÚPSVaR Martin zorganizovali workshop, ktorý bol zameraný na podporu podnikavosti ML, zvýšenia kompetencií ML pre uplatnenie sa na trhu práce a ktorý sa konal na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, Novomestského 4 v Martine.

Viac informácií

Deň zdravia a zdravého životného štýlu

ICM MA Spravodajstvo | Piatok, 21. December 2018

obrazok
To je názov besedy spojenej s diskusiou, ktorá sa konala priestoroch SOŠ obchodu a služieb, Stavbárska 11 v Martine dňa 19. decembra 2018 a ktorú realizovalo ICM, n.o. Martin v spolupráci so ZSŠOaS Martin. Prednáška Deň zdravia a zdravého životného štýlu spojená s besedou je súčasťou projektu podporeného z Programov pre mládež MŠVVaŠ SR na roky 2014 - 2020, ktoré administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.

Viac informácií

Deň zdravia a zdravého životného štýlu

ICM MA Spravodajstvo | Pondelok, 17. December 2018

obrazok
Pozývame Vás na prednášku „Deň zdravia a zdravého životného štýlu“ spojenú s besedou, ktorá sa koná dňa 19. decembra o 9,00 hod. v priestoroch Strednej odbornej škole obchodu a služieb Martin, Stavbárska 11.

Viac informácií

Strana:  <  1 2 3 4 >  Posledná »

Vyber si svoje Informačné centrum mladých