Informačné centrum mladých Partizánske

Adresa:

Februárová 1478/2
Partizánske 958 01


Telefón: 038/7492805
Fax:
E-mail: partizanske@icm.sk

Otváracie hodiny:

Pondelok - Štvrtok od 9:00 hod do 15:00 hod
Piatok od 9:00 hod do 13:00 hod

Konzultácie mimo otváracích hodín je možné si dohodnúť telefonicky alebo e-mailom.

Riaditeľ: PhDr. Vladimír Marko
Tel. riaditeľ:

Konzultant: Terézia Oršulová, Sarah Martinková
Tel. konzultant:

Rok založenia: 2004

IČO: 37917129

Dokumenty: Zobraziť

Poskytujeme preventívne besedy v rôznych oblastiach reagujúcich na potreby mladých ľudí. Všetky vedú kvalifikovaní lektori, ktorí sú vzdelávaní v daných oblastiach, čím zaručujeme profesionalitu ich práce.
Napríklad:
-Prevencia látkových a nelátkových závislostí ( napr. prevencia : návykové látky, gambling, poruchy prijímania potravy )
-Prevencia obchodovania s ľuďmi ( prevencia: novodobé otrokárstvo – na čo si dávať pozor pri odchode do zahraničia za prácou )
-Občianska participácia ( zapájanie mladých ľudí do verejného diania )
-Extrémizmus, nacionalizmus, xenofóbia ( prečo je dôležité o týchto témach hovoriť)
-Kritické myslenie ( mediálny tlak, vedieť si vybrať)

Koordinujeme Mládežnícky parlament mesta Partizánske, čím sa naši mladí zapájajú do rôznych aktivít v meste. Aktívne spolupracujeme s mestom Partizánske na zlepšovaní mládežníckej politiky.

Aktuality

obrazok

Obchodovanie s ľudmi

ICM PE Spravodajstvo | Štvrtok, 20. Február 2020

V utorok sa konal workshop na gymnáziu Janka Jasenského v Bánovciach nad Bebravou na veľmi dôležitú tému a to obchodovanie s ľudmi. Preberali sme aké rôzne metódy vykorisťovania existujú, ako tomu predísť aby nenaleteli agentúram, inzerátom či dokonca aj známej a blízkej osobe a ďalšie dôležité informácie. Taktiež sa študenti dozvedeli čo treba vedieť, pred tým ako vycestujú do zahraničia, čo dôležité by mala obsahovať ich pracovaná zmlúva. Cieľom workshopu…

Viac informácii

obrazok

Látková a nelátková závislosť

ICM PE Spravodajstvo | Piatok, 14. Február 2020

Látková a nelátková závislosť. Na túto tému budeme realizovať besedu dňa 4.3.2020 v Bánovciach nad Bebravou. Na tomto workshope bude preberať zo študentami to aký majú postoj k drogám, prečo ľudia berú drogy, snaha o zníženie rizík s užívaním drog, ako predchádzať drogovej závislosti, a pod. So študentmi budeme viesť otvorenú diskusiu o ich názoroch na tému drogy. Takéto besedy…

Viac informácii

obrazok

Obchodovanie s ľuďmi a nútená práca…

ICM PE Spravodajstvo | Piatok, 07. Február 2020

V mesiaci február pokračuje naše ICM Partizánske v realizácií preventívnych workshopov na stredných školách s témou OsĽ a nútená práca. Cieľom workshopov je zvýšiť povedomie a informovanosť mladých ľudí o nebezpečenstve obchodovania s ľuďmi ako aj o možnostiach jeho predchádzania. Máme pripravenú prezentáciu základných informácii o OsĽ, premietnutie skutočného filmu 0800800818. Zároveň nechávame priestor na diskusiu, na ktorej majú mladí ľudia možnosť…

Viac informácii

Fotogaléria

Vyber si svoje Informačné centrum mladých