Aktuality ICM Partizánske

„Asi nie som ako ostatní.“

ICM PE Z našich akcií | Utorok, 01. Apríl 2008

Časť aktivít zameraných na boj s diskrimináciou spojených s projektom „Asi nie som ako ostatní“ , ktoré realizovalo Informačné centrum mladých v Partizánskom v spolupráci s Denným centrom Frézia Partizánske (Združenie na pomoc deťom a mládeži s mentálnym a zdravotným postihnutím) v rámci kampane Ministerstva školstva SR „Každý iný , všetci rovní“ boli pre nás veľmi , prínosné a motivujúce.

Projekt umožnil mladým ľuďom s postihnutím vyrovnaný kontakt s rovesníkmi z bežne vnímanej spoločnosti. Spoločné aktivity prispeli k podpore sebapoznania oboch skupín, k vzájomnej tolerancii a v konečnom dôsledku k rozvoju vzájomných priateľských vzťahov.
Za rovnako doležitý považujeme i rozvoj talentu mladého človeka a jeho schopností, sebarealizácie a kreativity, rozvoj pocitu rovnocennosti, zvýšenie sebadôvery a podporu sebaprezentácie na verejnosti prostredníctvom výsledkov vlastnej aktivity.
Spoločné aktivity, spoločne strávený čas a spoločné podieľanie sa na tvorbe, vytvorili mladým ľuďom priestor nahliadnuť od špecifického sveta mladých ľudí s postihnutím, chápať ho a na určitý čas sa stať jeho aktívnou súčasťou.

Výstup z projektu (maľované pohľadnice) umožnil priamo ovplyvniť vnímanie širšej spoločnosti ako i prejavov jej intolerancie voči cieľovej skupine.  Odprezentovaním schopností znevýhodnenej skupiny mladých ľudí s postihnutím, ako i široké možnosti jej uplatnenia a spolupráce s bežnou spoločnosťou prispejú svojou kvapkou k postupnej eliminácii negatívnych názorov spoločnosti a k prekonaniu psychických bariér resp. zábran na oboch stranách.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých