Aktuality ICM Partizánske

Možnosti mladých ľudí v rámci Európy

ICM PE Spravodajstvo | Piatok, 11. Máj 2018

Ahojte ICM-kári...Zúčastnite sa našich besied a aktivít alebo nás navštívte v ICM a dozviete sa viac o možnostiach mobilít prostredníctvom
európskeho portálu mládeže EURODESK. Bližsie info získaš na týchto weboch: http://www.icm.sk, http://www.iuventa.sk, https://www.iuventa.sk/sk/Eurodesk/O-Eurodesku/Ako-funguje-Eurodesk.alej

Vyber si svoje Informačné centrum mladých