Aktuality ICM Partizánske

Participácia inak…

ICM PE Spravodajstvo | Piatok, 24. Máj 2019

obrazok
Pokračujeme v realizácií workshopov zameraných na občiansku participáciu. Dňa 17. mája 2019 od 15:00 hod sa konala v priestoroch ICM v Partizánskom beseda pod názvom „Participácia inak“ , kde sme mladým ľuďom mali možnosť vysvetliť čo je participácia a ako sa sami môžu zapájať do tvorby mládežníckej politiky v meste Partizánske. Ďalšie besedy sa budú konať postupne v mesiacoch máj aj jún. Návrhy na realizáciu projektov budú môcť konzultovať na stretnutí s primátorom mesta Partizánske a niektorými poslancami, ktoré plánujeme realizovať v mesiaci október.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých