Aktuality ICM Partizánske

Neformálne vzdelávanie trochu inak…

ICM PE Spravodajstvo | Streda, 02. Máj 2018

Mladí vedúci, pracovníci s mládežou v SR, dobrovoľníci...vy všetci máte možnosti zúčastniť sa neformálneho vzdelávania. Chcete si zlepšiť vedomosti, zručnosti, podporiť zlepšovanie kvality v práci s mládežou, najmä prostredníctvom posilnenej spolupráce medzi organizáciami v oblasti mládeže alebo inými zúčastnenými stranami? Program Erasmus+ je pre vás to pravé. Všetky aktuálne info u nás pre vás.

Viac informácií

Závislosť neničí iba vzťahy

ICM PE Spravodajstvo | Utorok, 03. Apríl 2018

Vieš kedy je závislosť zlosť a kedy už choroba? Poznáš rozdiel medzi látkovou a nelátkovou závislosťou? Formou neformálneho vzdelávania si vysvetlíme rôzne formy závislostí a možnosti pomoci a prevencie závislostí. Realizujeme preventívne besedy ako predísť závislostiam pod názvom Závislosť neničí iba vzťahy...

Viac informácií

Čo je extrémizmus?

ICM PE Spravodajstvo | Štvrtok, 22. Marec 2018

obrazok
Vieš rozlíšiť extrémizmus a radikalizmus v našej spoločnosti? Vzdelávame prostredníctvom preventívnych workshopov a besied v oblasti negatívnych sociálno-patologických javov na školách v regióne. Prevencia pred extrémizmom je rozvoj kritického myslenia. Vysvetlíme si pojmy ako diskriminácia, xenofóbia, nacionalizmus, extrémizmus, rasizmus. Zároveň sa zameriavame na rozpoznanie konania vedúceho k porušovaniu ľudských práv, na záver vedieme diskusiu k danej téme.

Viac informácií

Láka Ťa brigáda v zahraničí?

ICM PE Spravodajstvo | Nedeľa, 04. Marec 2018

obrazok
Vieš načo si treba dávať pozor ak chceš vycestovať za prácou do zahraničia po skončení školy? Mnoho krát nemáme predstavu o tom čo všetko sa nám môže pri takomto vycestovaní stať. Práve preto realizujeme workshopy na školách týkajúce sa aj tejto problematiky, ktorá patrí do prevencie Obchodovania s ľuďmi.

Viac informácií

Stretnutie odborníkov zo samosprávy, mimovládnych organizácií a UPSVAR

ICM PE Spravodajstvo | Štvrtok, 01. Marec 2018

ICM Partizánske sa zúčastnilo stretnutia, kde boli prítomní delegáti z rôznych oblastí. Prioritným cieľom stretnutia bolo zefektívniť spoluprácu v práci s mládežou v rôznych oblastiach. Vypracoval sa harmonogram práce v oblasti prevencie rôznych sociálno-patologických javov a ponuka pracovných príležitostí prostredníctvom projektov ponúkaných ÚPSVaR. Mimovládny sektor dal do pozornosti možnosť vykonávania rozmanitých dobrovoľníckych činností pre mladých ľudí.…

Viac informácií

Staň sa dobrovoľníkom…

ICM PE Spravodajstvo | Nedeľa, 14. Január 2018

Ahojte ICM-kári, ak sa chceš stať dobrovoľníkom prídi dňa 28 januára 2018 do ICM-ka kde si dáme prvé stretko v tomto roku. Naplánujeme si najbližšie aktivity a budeme prijímať nových dobrovoľníkov. Tešíme sa aj na tvoju účasť grin Spolu dokážeme viac...

Viac informácií

Bodka na záver

ICM PE Spravodajstvo | Utorok, 09. Január 2018

obrazok
Záverečný workshop, ktorý sa konal ešte 21.decembra 2017 dal bodku za projektom Nebojím sa politikov, ktorého cieľom bola podpora zapájania sa mladých ľudí do verejného života. Zároveň mal motivovať ďalšie mestá k zakladaniu mládežníckych parlamentov v kraji. Za veľký úspech považujeme vytvorenie Memoranda o spolupráci s mestom Myjava a tiež začatú spoluprácu s Radou mládeže Trenčianskeho kraja. Tí, ktorí ste odišli motivovaní, ďakujeme vám za účasť a s…

Viac informácií

Záverečný workshop k projektu Nebojím sa politikov

ICM PE Spravodajstvo | Piatok, 15. December 2017

obrazok
Cieľom stretnutia je zosieťovať mládežníckych lídrov, ktorí sa zúčastnili diskusných stretnutí v priebehu roka 2017 realizovaných v rámci projektu: Nebojím sa politikov! – mládež a samospráva.
Chceme vám predstaviť aktivity mládežníckeho parlamentu mesta Partizánske a spoluprácu s miestnou samosprávou, ukázať cesty a spôsoby ako sa aktivity dajú realizovať, často aj bez finančných prostriedkov, pripraviť lídrov na možné prekážky.
V ďalšej časti…

Viac informácií

Strana: « Prvá  <  1 2 3 4 5 >  Posledná »

Vyber si svoje Informačné centrum mladých