Aktuality ICM Partizánske

Čo znamená pojem extrémizmus?

ICM PE Spravodajstvo | Utorok, 03. December 2019

obrazok
Dňa 5.11.2019 mali možnosť žiaci prvého a druhého ročníka sa zúčastniť besedy, ktorej hlavnou témou bol extrémizmus. Podujatie sa konalo na gymnáziu v Bánovciach nad Bebravou. Žiaci sa interaktívnou formou mohli dozvedieť viac o rasizme, nacizme, xenofóbii, extrémizme a o diskriminácii. Študenti sa aktívne zapájali do diskusie, mali možnosť vyjadriť svoj názor. Témou extrémizmus sa budeme naďalej venovať aj s ostatnými žiakmi.

Viac informácií

Počítač pre každého…

ICM PE Spravodajstvo | Pondelok, 18. November 2019

obrazok
Dávame do pozornosti zaujímavé školenie: "Edukácia@Internet" organizuje školenia ohľadom základných znalostí práce s počítačmi.
Budú 2 školenia po sebe, jedno v novembri, druhé v decembri 2019.
Máte možnosť naučiť sa úplné základy, veci pokročilejšie (viacerí z nás používame iba pár vecí s počítačom a nie sme si vedomí rôznych možností, ktoré nám PC poskytuje.

Viac informácií

Jazykový mentoring

ICM PE Spravodajstvo | Streda, 10. Júl 2019

obrazok
Mladí z Partizánskeho a okolia sa budú učiť ako sa učiť cudzie jazyky, a nielen to!
Naše ICM-ko spolupracuje s projektovým manažérom Michalom Grodzom z E@I a Lýdiou Machovou – zakladateľkou Jazykového mentoringu. Dva až trikrát do mesiaca zabezpečujú pravidelné tvorivé dielne, ktoré naučia mládež ako a kde sa efektívne naučiť cudzí jazyk. Objasníme princípy samoučenia sa, jednotlivé kroky na ceste k plynulosti, techniky na komplexný rozvoj všetkých 4 základných…

Viac informácií

Kariérne poradenstvo-navigácia v povolaní…

ICM PE Spravodajstvo | Piatok, 28. Jún 2019

obrazok
Informačné centrum mladých Partizánske do konca tohto školského roka zorganizovalo ďalšiu časť workshopov v rámci aktivít projektu Programov pre mládež na roky 2014-2020 v oblasti kariérneho poradenstva za účelom informovanosti mladých ľudí v tejto oblasti. Za akých okolností možno vycestovať za prácou či štúdiom do zahraničia, možnosť ako sa zapojiť do rôznych dobrovoľníckych projektov ako aj možnosť využiť Program Erasmus+ ktorý poskytuje možnosti ľuďom…

Viac informácií

Participácia inak…

ICM PE Spravodajstvo | Piatok, 24. Máj 2019

obrazok
Pokračujeme v realizácií workshopov zameraných na občiansku participáciu. Dňa 17. mája 2019 od 15:00 hod sa konala v priestoroch ICM v Partizánskom beseda pod názvom „Participácia inak“ , kde sme mladým ľuďom mali možnosť vysvetliť čo je participácia a ako sa sami môžu zapájať do tvorby mládežníckej politiky v meste Partizánske. Ďalšie besedy sa budú konať postupne v mesiacoch máj aj jún. Návrhy na realizáciu projektov budú môcť konzultovať na stretnutí…

Viac informácií

Vplyv médií a sociálnych sietí.

ICM PE Spravodajstvo | Pondelok, 06. Máj 2019

obrazok
Informačné centrum mladých Partizánske v mesiaci apríl zorganizovalo ďalšiu časť workshopov v rámci aktivít projektu Programov pre mládež na roky 2014-2020 na tému kritického myslenia a manipuláciu s ľuďmi prostredníctvom médií a sociálnych sietí, ktoré sa konali v priestoroch ICM Partizánske. Účastníci sa počas workshopov oboznámili s pojmami kritické myslenie, manipulácia s ľuďmi, kedy nepriamo dochádza k porušovaniu ľudských práv a ako toto všetko ovplyvňuje…

Viac informácií

Nútené sobáše a nútená práca

ICM PE Spravodajstvo | Piatok, 29. Marec 2019

obrazok
Dňa 5.marca 2019 a 26.marca 2019 sme zrealizovali v našom ICM-ku dva workshopy určené pre študentov stredných škôl z Bánoviec nad Bebravou a mesta Partizánske zamerané na prevenciu v oblasti sociálno-patologických javov na školách. O tieto besedy je veľký záujem práve z dôvodu, že väčšina študentov má v pláne po ukončení štúdia vycestovať za prácou do zahraničia. Mladým ľuďom sa snažíme jednoduchým spôsobom vysvetliť spôsoby konania, ktorými sa dá negatívnym…

Viac informácií

Poďakovanie!!!

ICM PE Spravodajstvo | Pondelok, 31. December 2018

obrazok
Milí ICM-kári!!! Kolektív ICM Partizánske Vám všetkým ďakuje za spoluprácu v roku 2018. Bez našich kolegov, spolupracovníkov, partnerov, dobrovoľníkov by naše úsilie bolo zbytočné a bezcieľne. Tešíme sa na spoluprácu aj v budúcom období gringrin Viac informácií

Strana:  1 2 3 >  Posledná »

Vyber si svoje Informačné centrum mladých