Aktuality ICM Považská Bystrica

Besedy na Strednej škole

ICM PB Spravodajstvo | Piatok, 11. Máj 2012

obrazok
V mesiaci apríl Informačné centrum mladých v Pov. Bystrici zorganizovalo štyri besedy z oblasti sociálno - patologických javov na Strednej priem. škole v Pov. Bystrici. Besedu viedla lektorka z PZ SR Mgr. Durkechová. Študenti mali možnosť túto tému rozobrať z pohľadu zákonov, trestných činov , prevencie.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých