Aktuality ICM Považská Bystrica

Bezpečne na internete

ICM PB Spravodajstvo | Štvrtok, 22. Marec 2012

obrazok
Neformálne vzdelávanie mláeže je jedným zo spôsobov, ako dostať informácie medzi mladých ľudí. Workshop na ZŠ sv. Augustína v P. Bystrici bol zameraný na bezpečné využívanie internetu, šikane, kyberšikane. Moderné technológie vytvárajú v živote mladých ľudí dôležitú úlohu v oblasti komunikácie, získavania informácií, trávenia voľného času, kde vznikajú nové možnosti , ale aj riziká. Našou pomôckou na workshope boli rozprávky OVCE.sk, ktoré sa zameriavajú na šírenie osvety o bezpečnom využívaní internetu a mobilných telefónov. V rámci prevencie naučiť deti používať IKT bezpečne a zodpovedne, zároveň nezabúdať na to , že technológie priniesli pokrok, preto hľadať cesty , ako ich využiť vo svoj prospech.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých