Aktuality ICM Považská Bystrica

Prevencia soc. - patologických javov

ICM PB Spravodajstvo | Piatok, 11. November 2011

obrazok
Dňa 7.11.2011 Informačné centrum mladých Pov. Bystrica zorganizovalo v spoluprácií s PZ SR workshop na tému sociálno - patologické javy u detí a mládeže.Workshop s Mgr. Adelou Ďurkechovou z PZ SR bol vedený diskusiou, hľadaním možností a spôsobov na riešenie týchto problémov, dozvedeli sa rozdiel medzi represiou a prevenciou. V tejto súvislosti je potrebné si uvedomiť dopad na deti a mládež na ich správanie, čo vyvoláva úpadok morálnych hodnôt a následné zvyšovanie…

Viac informácií

Učíme sa navzájom

ICM PB Spravodajstvo | Utorok, 25. Október 2011

obrazok
Od 21.- 23.10. v priestoroch ZUŠ prebehlo niekoľko workshopov , formou neformálneho vzdelávania, na témy : tímová práca, vedenie skupiny, efektívna komunikácia. Tieto worksopy boli určené pre mladých ľudí, ktorí majú záujem pracovať v niakej skupine, ako aj pre mládež vo veku od 15 - 29 rokov. Jednotlivé témy boli vedené tak, že mladí ľudia ich môžu využiť nielen pri práci v určitej skupine, ale aj v osobnom živote. Prvý deň ICM Pov. Bystrica na tomto stretnutí…

Viac informácií

Seminár na Zdravotnej škole

ICM PB Spravodajstvo | Utorok, 27. September 2011

obrazok
Našou témou a cieľom seminára bolo hovoriť otvorene o priateľstve, zamilovanosti, plánovanom rodičovstve, antikoncepcií, sexuálnej orietntácii, dôsledkoch rizikového sexuálneho správania. O nutnosti sexuálnej výchovy detí a mládeže sa vedie mnoho sporov , sexuálna výchova v školách absentuje a rodičia sa s deťmi na tému sex často nerozprávajú.

Viac informácií

Workshopy na stredných školách

ICM PB Spravodajstvo | Piatok, 03. Jún 2011

obrazok
ICM Pov. Bystrica sa v mesiacoch apríl, máj zameralo na informovanie mladých ľudí zo stredných škôl a to najmä v oblastiach šikany, kyberšikany, nebezpečenstvá internetu. Semináre sú vedené odbornou lektorkou interaktívnou formou čo študenti najviac oceňujú. Primárna prevencia nebezpečenstva internetu, kyberšikany, šikany by sa nemala zameriavať jednostranne, ale komplexne pokryť celú problematiku od výchovy v školách, rodinách, prostredníctvom neformálneho vzdelávania…

Viac informácií

Konferencia o dobrovoľníctve

ICM PB Spravodajstvo | Piatok, 03. Jún 2011

obrazok
Konferencia o dobrovoľníctve bola určená stredoškolákom z Pov. Bystrice, kde boli otvorené mnohé témy ako je definícia dobrovoľníctva, dobrovoľnícke aktivíty, štatistické údaje, odkazy na publikácie a zdroje, vzdelávanie v oblasti mládežníckeho dobrovoľníctva, samotná práca dobrovoľníkov. Prednášky vyjadrovali základnú snahu, ako posunúť dobrovoľníctvo v očiach mládeže budovať vzťah k dobrovoľníctvu, že je to niečo vzácne, užitočné, hodnotné a obohacujúce.…

Viac informácií

Participácia mládeže v Pov. Bystrici

ICM PB Spravodajstvo | Štvrtok, 30. December 2010

obrazok
Zástupcovia stredných škôl z Pov. Bystrice sa zúčastnili na workshopoch , ktoré boli zamerané na témy " Osobnosť a osobnostné vlastnosti " , workshop viedla Mgr. Gáliková z PPP v Púchove, kde účastníci získali základné informácie o formovaní osobnosti mladého lídra za účelom rozvoja aktívnej participácie v školskom a mimoškolskom prostredí. Druhý workshop na tému Výchova k demokracií a aktívnemu občianstvu viedol Mgr. Marian Sopčák, kde sa dozvedeli študenti…

Viac informácií

Burza informácií - P. Bystrica

ICM PB Spravodajstvo | Utorok, 28. December 2010

obrazok
ÚPSVaR v novembri zorganizoval Burzu informácií " Cesta k povolaniu " zameranú na prezentáciu stredných odborných a stredných škôl určných najmä pre žiakov končiacich ročníkov ZŠ. Na podujatí boli poskytnuté informácie o možnostiach štúdia na stredných školách a stredných odborných školách. ICM P. Bystrica poskytlo informácie o našej činnosti a poradenstva z oblasti vzdelávania. Súčasťou burzy bolo aj preventívne poradenstvo zamerané na požiadavky trhu práce…

Viac informácií

ICM P. Bystrica - dovolenka

ICM PB Spravodajstvo | Pondelok, 20. December 2010

Oznamujeme našim klientom, že ICM P. Bystrica bude zatvorené z dôvodu čerpania dovolenky od 21.12. - 28.12.2010 a 31.12. 2010 - 5.1.2011.
Prajeme krásne prežitie vianočných sviatkov a veľa úspechov v novom roku.

Viac informácií

Strana: « Prvá  <  1 2 3 4 5 >

Vyber si svoje Informačné centrum mladých