ICM Levice

O nás
Spravodajstvo
Pozvánky
Fotogaléria
Dokumenty
Kontakt
RSS/Atom

ICM na Slovensku

ICM Levice - spravodajstvo

Dobrovoľníctvo je “in”…

ICM LV Spravodajstvo | Utorok, 03. Júl 2012

obrazok
Po celý školský rok 2011/2012 pokračovalo Informačné centrum mladých v Leviciach v rozširovaní dobrovoľníckych aktivít v našom meste. Nadviazali sme spoluprácu s organizáciami v meste, ktorým pravidelná dobrovoľnícka práca pomáha skvalitniť služby pre ich klientov. Bez podpory a spolupráce Pedagogickej a sociálnej akadémie, predovšetkým riaditeľky Mgr. Anny Drmlíkovej, ktorej žiaci tvoria väčšinu dobrovoľníkov ICM, by sa táto pomoc nedala zrealizovať. A práve na pôde tejto školy, pri príležitosti slávnostného ukončenia šk.roka, sa mohli všetci žiaci a pedagógovia dozvedieť, akých výnimočných spolužiakov – dobrovoľníkov, majú medzi sebou.
Nezištná pomoc druhým, ktorú dobrovoľníci vykonávajú v čase voľna, často aj počas prázdnin, neostala bez povšimnutia a osobne v tento deň prišli mladým dobrovoľníkom poďakovať zástupcovia viacerých organizácií z mesta. S myšlienkou takto verejne oceniť našich žiakov, prišla riaditeľka ZSS Jeseň života a sociálna pracovníčka zariadenia Mgr. Katarína Titková. Pozvanie prijala aj vedúca odboru soc. vecí a zdravotníctva Úradu NSK PaedDr. Miluša Budaiová, ktorá odovzdala mladým dobrovoľníkom ďakovné listy. Práve v ZZS Jeseň života sa nám spoločne podarilo rozbehnúť naozaj zmysluplnú pravidelnú pomoc seniorom.
Ďalšou organizáciou, ktorá by bez pomoci dobrovoľníkom nemohla realizovať niektoré svoje aktivity, je o.z. Miesto v dome, kde chodia mladí dobrovoľníci najmä pomáhať s doučovaním rómskych detí. Riaditeľka o.z. Ľubica Prištiaková tiež osobne prišla odovzdať ďakovné listy. Za o.z. Pomoc deťom a o.z. Ostrov, ktorého riaditeľkou je PaedDr. Lenka Udvardy – Liptáková, sa k tomuto poďakovaniu osobne pridala Ing. Stela Szentkeresztyová.
Koordinátorom všetkých spomenutých aktivít je Informačné centrum mladých v Leviciach, ktorého riaditeľka Mgr.Iveta Harváneková tiež odovzdala ďakovné listy nielen dobrovoľníkom, ale aj dvom učiteľkám z PaSA, ktoré tiež aktívne pomáhajú pri realizácii aktivít ICM, a to Mgr.Andrei Meszárosovej- odbornej poradkyni Centra Slnečnica- poradni pre obete domáceho násilia a Mgr.Dagmar Kúdelovej –Kopčanskej, ako aj partnerským organizáciám. Ďalšou strednou školou, ktorá sa aktívne zapája do aktivít ICM, je SOU Pod amfiteátrom, kde naše poďakovanie patrí Ing,Miriam Frajtovej.
A čo znamená dobrovoľníctvo pre samotných mladých ľudí? Za všetkých uvádzame slová jednej z nich: „Dobrovoľníctvo je jednou z najkrajších a najplnohodnotnejších vecí v mojom živote.“
Informačné centrum mladých v Leviciach od roku 2004 poskytuje priestor aj pre neformálne vzdelávanie pre mladých ľudí. Hlavným zameraním ICM je bezplatné poskytovanie informačných a poradenských služieb pre mladých ľudí. Naša činnosť je podporovaná najmä Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

pošli na vybrali.sme.sk Pošli do vybrali.sme.sk

Komentár (0)         Trvalý odkaz         Odporučiť emailom     Verzia pre tlačHlavná stránka

Facebook

Facebook