ICM Levice

O nás
Spravodajstvo
Pozvánky
Fotogaléria
Dokumenty
Kontakt
RSS/Atom

ICM na Slovensku

ICM Levice - spravodajstvo

Záverečný workshop _ “Bližšie k sebe”

ICM LV Spravodajstvo | Utorok, 11. December 2012

obrazok
Projekt zameraný na medzigeneračný dialóg sme ukončili záverečným workshopom, na ktorom účastníci projektu prezentovali aktivity a celkový prínos projektu. Projekt bol podporený Nadáciou Orange- Zelená pre seniorov.
Poslednou aktivitou projektu "Bližšie k sebe", ktorý sme v ICM Levice realizovali v mesiacoch júl- november 2012 bol záverečný workshop. Stretnutie všetkých účastníkov, našich milých seniorov a mladých dobrovoľníkov určite nebolo posledné, nadviazali sa silné priateľstvá a pochopili sme ozajstnú potrebu a význam "ľudského" kontaktu medzi generáciami..Prezentovali sme jednotlivé aktivity projektu- Tréningy pamäti a vitality, stretnutia k príprave Živej knižnice, samotný priebeh Živej knižnice, na ktorej 8O levických študentov čítali 5 živých kníh- seniorov.
Ciele projektu boli naplnené:
- podpora medzigeneračného dialógu seniorov a mladých ľudí do 30 rokov prostredníctvom aktivít mládežníckeho centra,
-seniorom projekt vytvoril nový priestor k sebarealizácii a zdieľaniu svojich skúseností mladým ľuďom. Mali mať možnosť naučiť sa nové techniky na zlepšenie funkčnosti pamäti a vitality, čo prispeje k ich aktívnemu starnutiu a skvalitneniu života,
-najzaujímavejšou aktivitou projektu bude a bola „Živá knižnica“
- pre mladých ľudí bude projekt ďalšou skúsenosťou pri komunikácii a spolupráci s generáciou seniorov, nakoľko nadväzuje na doterajšie aktivity mladých dobrovoľníkov s touto cieľovou skupinou,
-kontakt týchto generácií je vzájomne obohacujúci a môže veľkou mierou prispieť k zvýšeniu akceptácie seniorov v spoločnosti, k posilneniu ich sociálneho statusu.
Ešte nás čaká vydanie Metodického materiálu k ľudským právam, ktorý bude ICM ponúkať najmä učiteľom spoločenskovedných predmetov na ZŠ a SŠ v Leviciach a okolí.
A na záver konštatovanie, že je za nami ďalší úspešný a užitočný projekt, ktorého posolstvo budeme šíriť aj ďalej..
Činnosť Informačného centra mladých Levice podporuje MŠVVaŠ SR a Nadácia Orange.pošli na vybrali.sme.sk Pošli do vybrali.sme.sk

Komentár (0)         Trvalý odkaz         Odporučiť emailom     Verzia pre tlačHlavná stránka

Facebook

Facebook