Informačné centrum mladých on-line

logo Informačné centrum mladých

ICM Levice

Publikované: 05.02.2013 o 19:17

Adresa zápisu: http://icm.sk/index.php/icm_lv_spravodajstvo/artikel/rovesnicky_aj_v_alshom_roku/

Rovesnícky aj v ďalšom roku…

Rovesnícky projekt zameraný na alternatívne riešenie konfliktov na školách pokračuje aj v tomto roku. ICM-ko poskytuje naďalej priestor pre naše stretávania a keďže školský rok beží rýchlo, sme radi, že sa nám podarilo zrealizovať spoločné stretnutie peer mediátorov z PaSA Levice a SOŠ Pod amfiteátrom.

Obe školy boli zapojené do projektu "Nehádajme sa, dohodnime sa", ktorý realizovalo ICM s podporou Detského fondu Leaf, ktorý spravuje Nadácia pre deti Slovenska. Projekt zameraný na šírenie myšlienok rovesníckeho riešenia konfliktov na školách skončil v novembri, naše aktivity na školách a v ICM však pokračujú. Výmena skúseností - ako sa nám na školách darí pokračovať v plánovaných aktivitách- to bol hlavný cieľ nášho stretnutia, ktoré sa konalo 29.1.v priestoroch ICM. Lektorky pripravili pre študentov zaujímavý program zameraný aj na lepšie sebapoznávanie, ako aj komunikačné zručnosti. Taktiež sme si dohodli následné aktivity, ktoré sú pokračovaním projektu "Nehádajme sa, dohodnime sa..". Mediátori sa chcú zamerať najmä na prezentácie pre rovesníkov, pripravili si rôzne témy, s ktorými vystúpia nielen na svojich školách, ale aj na ďalších levických ZŠ a SŠ.