Hlavná stránka > Občan a spoločnosť > Verejná mienka je k právam gejov a lesieb naklonená

Občan a spoločnosť

Verejná mienka je k právam gejov a lesieb naklonená

Lucia Macaláková | Pondelok, 12. Október 2009

Septembrový výskum verejnej mienky potvrdil, že verejná mienka je už v značnom rozsahu posunutá v prospech prijatia zákona o životnom partnerstve dvoch osôb rovnakého pohlavia. Zástancov zákona bolo v septembri 2009 viac ako jeho odporcov.
V rámci projektu Iniciatívy Inakosť „Cesta k zákonu o životnom partnerstve“ realizovala agentúra Focus, s.r.o. v dňoch 2.-8. septembra 2009 prieskum verejnej mienky na reprezentatívnej vzorke obyvateľstva SR - 1039 osôb.

Prijatie zákona o životnom partnerstve dvoch osôb rovnakého pohlavia by určite alebo skôr áno podporilo 45 % respondentov (určite alebo skôr nie 41 % a nevie 16 %).

Prieskum tiež opätovne potvrdil, že verejnosť nemá výhrady k reálnemu obsahu tohto zákona. Na otázku, ktoré z nasledujúcich práv a povinností by mali mať osoby rovnakého pohlavia, teda dvaja gejovia alebo dve lesby, žijúce ako pár, odpovedalo určite áno alebo skôr áno:
prístup k informáciám o zdravotnom stave partnera/partnerky – 72 % respondentov,
nárok na voľno v zamestnaní pri úmrtí partnera/partnerky na zabezpečenie pohrebu – 71 % respondentov,
nárok na priznanie ošetrovného počas opatrovania chorého partnera/partnerky – 61 % respondentov,
nárok na voľno v zamestnaní, ak partner/partnerka potrebuje sprievod k lekárovi – 57 % respondentov,
právo navzájom po sebe dediť – 56 % respondentov,
možnosť vytvárať bezpodielové spoluvlastníctvo – 56 % respondentov,
vzájomnú vyživovaciu povinnosť medzi partnermi/partnerkami – 51 % respondentov (iba 29 % odpovedalo určite nie alebo skôr nie),
nárok na poberanie dôchodku po zosnulom partnerovi/partnerke – 45 % respondentov (iba 37 % odpovedalo určite nie alebo skôr nie),
právo mať daňové úľavy – 43 % respondentov (iba 39 % odpovedalo určite nie alebo skôr nie).

Ďalším výsledkom prieskumu je potvrdenie faktického stavu slovenskej spoločnosti pokiaľ ide o vnímanie párov rovnakého pohlavia v rôznych sociálnych situáciách. Septembrový prieskum aj v tejto oblasti potvrdil výsledky spred roka a pol. Veľkej väčšine spoločnosti by skôr nevadilo alebo určite nevadilo, keby:
stretli homosexuálny pár v obchode – 75 %,
stretli homosexuálny pár v kaviarni – 74 %,
sa v médiách písalo či hovorilo o spolužití homosexuálnych párov 69 %,
na firemnú oslavu alebo firemný ples priviedol pracovník firmy svojho partnera rovnakého pohlavia – 62 %,
v susedstve žil pár dvoch žien - lesieb – 60 %,
v susedstve žil pár dvoch mužov - gejov – 59 %,
na rodinnú oslavu prišiel homosexuálny pár – 54 %.

Prieskumy verejnej mienky dlhodobo opakovane potvrdzujú, že slovenská spoločnosť je pripravená na prijatie zákona o životnom partnerstve dvoch osôb rovnakého pohlavia tak, ako je to dnes už vo väčšine štátov EÚ. „Vyzývame politikov, aby konečne začali reálnu diskusiu na vnútrostraníckej, ako aj na vládnej a parlamentnej úrovni, o otázke prijatia zákona o životnom partnerstve dvoch osôb rovnakého pohlavia. V skutočnosti totiž neexistujú žiadne relevantné argumenty na odmietnutie prijatia takéhoto zákona, ktorý by zabezpečil dôstojný život početnej skupine občanov tohto štátu.“ uviedol zástupca Iniciatívy Inakosť Július Kolenič.

Výskumy tiež ukazujú, že slovenská spoločnosť vo veľkej miere akceptuje právo gejov a lesieb na šťastný život s milovaným partnerom/partnerkou rovnakého pohlavia. Už sa nie je potrebné skrývať. Naopak, demokratický systém vlády v našej krajine to umožňuje a spoločenská situácia si vyžaduje, aby sme sa o svoje práva aktívne prihlásili. „Slovensko je úžasná krajina, v ktorej máme možnosť zvoliť si takú reprezentáciu, ktorej skutočne ide o dôstojný život pre všetkých občanov bez rozdielu. Využime teda zostávajúci čas do volieb, aby sme v tú správnu chvíľu prejavili reálnu silu nás, našich príbuzných, priateľov, kolegov a známych správne.“ dodáva Július Kolenič.Zdroj:

http://www.changenet.sk/?section=spr&x=429819

Externé odkazy:

http://www.inakost.skKomentár (1)         Trvalý odkaz

Odporučiť emailom     Verzia pre tlač


Občan a spoločnosť
Hlavná stránka