Vyber si

Aktuality
Informačné materiály ICM
Užitočné weby
Fotogaléria

Nájdi si svoje ICM

Infobody

Mailing listDôverne a na rovinu

Obrazok kategorie My a ľudské práva

V programovom vyhlásení chýba rodová rovnosť

Dôverne a na rovinu | Piatok, 20. August 2010

Viaceré ľudskoprávne a feministické organizácie vidia nedostatky v tom, ako vláda v programovom vyhlásení poňala obsah ľudských práv a svoju zodpovednosť v tejto oblasti. Ako problém vnímajú skutočnosť, že v celom programovom vyhlásení vlády (PVV) chýba rodová rovnosť ako cieľ a hodnota.

„Na Slovensku zaostávame v oblasti rodovej rovnosti vo všetkých oblastiach života a vláda má v zmysle svojich medzinárodných a ústavných záväzkov povinnosť toto zaostávanie systematicky a prierezovo odstraňovať,“ uviedla Janka Debrecéniová zo združenia Občan, demokracia a zodpovednosť. „Vláda by sa mala správať pri presadzovaní rodovej rovnosti proaktívne a zaviesť princíp uplatňovania rodového hľadiska do každodennej praxe, napríklad v oblasti tvorby a realizácie verejných rozpočtov,“ dodáva Adriana Mesochoritisová z mimovládnej organizácie Možnosť voľby.

Mimovládne organizácie so znepokojením zaznamenali zmenu v PVV zverejnenom Národnou radou SR v porovnaní s predchádzajúcim znením: V pôvodne zverejnenom návrhu PVV vláda deklarovala, že „pri tvorbe, implementácii a vyhodnocovaní vládnych politík a ich dosahov bude presadzovať uplatňovanie rodového hľadiska“. Tento zámer zodpovedá záväzku SR zakotvenému v prístupovej zmluve k Európskej únii (tzv. Amsterdamskej zmluve) „zohľadňovať rodové hľadisko vo všetkých politikách“, ktorý má slúžiť napĺňaniu rovnoprávneho postavenia žien a mužov. Národnej rade SR však vláda predložila upravený návrh PVV, v ktorom konštatuje, že chce „presadzovať opatrenia na odstraňovanie rodových diskriminácií“. Tento prístup je nedostatočný, pretože sa obmedzuje iba na odstraňovanie diskriminácie, ktorá sa už stala. A to je len jedna z viacerých stratégií komplexnej rodovej politiky.
Ľudskoprávne a feministické mimovládne organizácie vítajú snahu vlády o dialóg a partnerskú spoluprácu s organizáciami neziskového sektora. Svoje stanovisko k chýbajúcej zmienke o rodovej rovnosti preto chápu ako začiatok korektnej diskusie. V rovnakom duchu nedávno pripomienkovali aj vládny návrh kompetenčného zákona, ktorý v názve a pôsobnosti podpredsedu vlády pre ľudské práva opomenul samotné ľudské práva aj oblasť rodovej rovnosti. Vo svojej hromadnej pripomienke žiadajú vládu, aby v tejto oblasti vykonala nápravu ešte pred predložením návrhu zákona do NR SR.Zdroj:

http://www.changenet.sk/?section=spr&x=495369
pošli na vybrali.sme.sk Pošli do vybrali.sme.sk

Komentár (0)         Trvalý odkaz         Odporučiť emailom     Verzia pre tlačFacebook

Mobilné aplikácie

iPhone a iPad

Informuj sa!

Informácie pre Teba

Psycholog online

Kariérové poradenstvo

Ambasádor ICM

Staň sa veľvyslancom dobrých správ! Prines naše informácie do vašej školy!

Informácie

Formulár

Bezplatné besedy

Ponúkame stredným školám v SR možnosť bezplatne si objednať besedu na tému "Závislosť".

Informácie o besedách

Návratka

Ponuka pre organizácie

Venujete sa práci s mladými ľuďmi? Dajte im o sebe vedieť na našej stránke!

Ponuka

Objednávka

Metodický materiál KIVR

Objednávka KIVR

Užitočné weby

logo Za jedno lano
logo Bez nenavisti na internete
logo Eures
logo Jooble
Brigada.sk - brigády pre študentov nielen na leto
referaty
logo Student24
logo Suska
logo zmps
www.naseprveplaty.sk

www.podujatie.sk

uplatnisa.skovce.sk

zodpovedne.sk