Hlavná stránka > Občan a spoločnosť

Občan a spoločnosť

Občan a spoločnosť Občan a spoločnosť

My a ľudské práva My a ľudské práva
Ako by sme sa postavili k tomu, keby niekto ublížil nášmu blízkemu? A ako by sme sa pozerali na ľudí, ktorí by len tak prešli okolo? Nebuďme ľahostajní k porušovaniu ľudských práv. Začnime od seba, napríklad aj prostredníctvom informačných zdrojov, ktoré sa nachádzajú na našej stránke.

Drogová závislosť Drogová závislosť
Už si sa s nimi stretol. Drogy. Čo to prináša, aké nástrahy ťa čakajú po prvej dávke? Čo robiť, ak chceš pomôcť sebe alebo svojmu kamarátovi? Negatívne vplyvy a informácie o drogovej závislosti a návykových látkach.

Sexualita mladých Sexualita mladých
Vyvíjame sa, dospievame, meníme nielen telesne ale aj duševne. Sexualita a s ňou spojené problémy sú témou, ktorú neradi preberáme len tak s „hocikým.“ V tejto kategórii môžete nájsť množstvo zdrojov, kontaktov a odpovedí na vaše otázky.

AIDS AIDS
Jednou z najvážnejších hrozieb súčasnej spoločnosti je vírus HIV, postupne sa meniaci na systémové ochorenie AIDS. Ako sa chrániť, kde a ako sa dať testovať, informácie o ochorení, jeho rozšírení a postupoch v terapii, ako aj rôzne iné informácie na túto tému hľadajte v tejto kategórii.Hlavná stránka