Informačné centrum mladých on-line

logo Informačné centrum mladých

Hlavná stránka

Publikované: 16.04.2009 o 7:13

Adresa zápisu: http://icm.sk/index.php/obcan_a_spolocnost/artikel/je_normalne_by_in/

Je normálne byť iný

obrazok Homosexuálni ľudia sú neustále medzi nami. Lesba alebo gej môže byť vaším priateľom, kolegom, spolužiakom, či učiteľom. Možno dnes sedel nejaký gej alebo lesbická žena vedľa Vás v kine či autobuse.

Kvalitné medziľudské vzťahy vyznačujúce sa vzájomnou úctou a dôverou sú veľmi cenné. Múdri ľudia vedia, že takéto vzťahy si treba vážiť bez ohľadu na pohlavie, národnosť, rasu alebo sexuálnu orientáciu.

Spýtajme sa samých seba, či dokážeme akceptovať ľudí, ktorí sa od nás v niečom odlišujú a na ktorých nám záleží…
Nemusia nám zo strachu, že o nás prídu, klamať?

Dnes už väčšina ľudí dokáže akceptovať svojich blízkych a známych, ktorí sú homosexuálne orientovaní. Uvedomujú si, že gejovia a lesby sú takí istí ľudia ako všetci ostatní. Majú svoje sny, túžby, plány a majú aj svoje životné starosti i radosti. Gejovia a lesby nie sú ani lepší ani horší.

Homosexuálni ľudia sa od heterosexuálov líšia len v dvoch veciach:
1. milujú ľudí rovnakého pohlavia, ich intímnu sféru predstavujú iné pocity
2. zažívajú diskrimináciu v spoločnosti, ktorá im neumožňuje mať rovnaké životné podmienky ako majú heterosexuáli.

Takýto stav spôsobuje povery a predsudky ľudí, ktorí nepoznajú život homosexuálov a preto z nich majú strach. Tento leták obsahuje odkazy, ktoré sú určené len pre Vás.

Homosexuálni občania tiež potrebujú istotu

Pre spoločnosť:
Gejovia a lesby sú normálni a zdraví ľudia. Každý, kto si myslí niečo iné, sa mýli a ubližuje tak nie len týmto ľuďom, ale aj ich rodičom, blízkym a všetkým, ktorým na nich záleží. Svetová zdravotnícka organizácia už dávno nepovažuje homosexualitu za poruchu alebo chorobu. Napriek tomu sú prejavy diskriminácie homosexuálov stále pretrvávajúcim javom v spoločnosti.

Gejovia a lesby sú spôsobilí bez akýchkoľvek prekážok vykonávať všetky pracovné profesie rovnako ako heterosexuáli. Zamieňanie homosexuality s pedofíliou je len falošné šírenie strachu v spoločnosti. To už neraz ublížilo najmä heterosexuálnej časti spoločnosti, lebo v 92% prípadov sexuálneho zneužívania detí je zneužívateľom práve heterosexuálny muž z bližšieho rodinného prostredia.

Ste natoľko tolerantní, aby Vám Vaše deti
nemuseli klamať?

Pre rodičov:
Milí rodičia, vážte si a milujte svoje deti bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu. Je pravda, že keď sa rodičia dozvedia o homosexualite svojej dcéry alebo syna, môžu potrebovať určitý čas, kým sa s tým vyrovnajú. V niektorých prípadoch to môže byť pre nich aj šok, ktorý naruší niektoré ich očakávania alebo predstavy. Je ich prirodzenou potrebou mať čas na vyrovnanie sa s týmito novými informáciami. Tak isto je pravda, že pokiaľ ide o funkčnú rodinu s
nenarušenými vzťahmi, po čase dôvera a láska medzi rodičmi a ich deťmi zvíťazí a získa dokonca nové kvality, založené na prehĺbenej dôvere a vzájomnej podpore.

Je normálne byť iný!

Pre gejov a lesby:
Buďte si vedomí svojej ľudskej hodnoty a svojich osobnostných kvalít. Ste plnohodnotní ľudia a občania tejto spoločnosti. Ak chcete, buďte hrdí aj na svoju sexuálnu orientáciu a dožadujte sa svojich práv, ktoré vám zaručia nielen šťastnejší, ale aj spoločensky a právne plnohodnotný život. Keď cítite, že ste gej alebo lesba, uvedomte si, že sa niet čoho obávať, lebo aj život homosexuálnych ľudí je pekný a naplnený spokojnosťou. Uvedomte si, že netrpíte homosexualitou, ale netoleranciou iných voči vám. A to, ako s neznášanlivosťou naložíte, ak sa s ňou v živote stretnete, je aj vo vašich rukách. Okolo vás je veľa ľudí, ktorí si vás budú vážiť a budú pre vás oporou aj napriek alebo práve vďaka vašej výnimočnosti, pretože je normálne byť iný! 

zdroj:

ZIPCeM SR, 2009