Informačné centrum mladých on-line

logo Informačné centrum mladých

Hlavná stránka

Publikované: 27.09.2007 o 14:03

Adresa zápisu: http://icm.sk/index.php/obcan_a_spolocnost/artikel/sexualita_nie_je_tabu/

Sexualita nie je tabu

Azda nič nespôsobuje toľko potešenia aj problémov, strachu a predsudkov zároveň, ako sexualita.  Je tabu o nej hovoriť, hoci je našou súčasťou. Mladý človek potrebuje správnu orientáciu, pravdivé odpovede na otázky a neskreslené informácie. Nájdi odpovede bez povier a užitočné kontakty. 

Sexualita sa v pudovej výbave človeka radí na druhé miesto, hneď za „pud sebazáchovy“, je súčasťou ľudskej biológie, nachádzame ju v každodennom živote, od detstva až po starobu.  Nie je to len sexuálny styk, neplní výlučne reprodukčnú funkciu, ako si to mnohí vysvetľujú. Ide o množstvo vzájomne poprepájaných procesov v rámci biologických, psychologických a sociálnych faktorov. 

Tvrdiť, že sexualita je niečo, čo sa týka len dospievajúcich a dospelých by nebolo správne. Už malé deti majú sexuálne prejavy. Skúmajú svoje telo, pýtajú sa, sledujú rodičov a rovesníkov pri prezliekaní. Aj hry na doktora majú svoj cieľ, škôlkari takto zisťujú, ako sa ich telá odlišujú a potom nasleduje rad zvedavých otázok. 

Hormonálne zmeny, ktoré nastávajú pri postupnom dospievaní majú za následok dozrievanie organizmu, až kým nie je plne schopný rozmnožovania. Čo všetko sa pri tom v nás deje? Vyvíjajú sa tzv. primárne a sekundárne pohlavné znaky, čo znamená, že v organizme dozrievajú pohlavné bunky, ktoré sú následné schopné oplodnenia, teda sme schopní zabezpečiť vznik nového života. To, čo sa konkrétne deje, odpovede na vaše prípadne otázky ohľadne sexuálneho dospievania nájdete v článku „Dievčatá, chlapci a pohlavný vývin“, ktorý sa venuje zvlášť dievčatám a zvlášť chlapcom. 

Sexualita, to ale nie je len telesný vývin, zmeny, ktoré vidíme. Mnohé zmeny sa odohrávajú v našom vnútri, sú súčasťou duševnej a duchovnej stránky nášho bytia. Často sú to zmeny oveľa podstatnejšie a zložitejšie, ako tie, ktoré vnímame na našom tele. Meniaca sa hormonálna činnosť prináša aj rôzne duševné stavy, ktoré môžu aj nemusia prísť. Tým, ako sa mení telo, mení sa aj náš postoj k nemu, zažívame vzťahy na inej úrovni, začíname si na ľuďoch aj na sebe všímať iné veci, ako doteraz. 

Za niektoré zmeny a zistenia sa možno hanbíme, nevieme sa s nimi vyrovnať, uzatvárame sa pred okolím, priateľmi, rodinou. Vznikajú problémy v skupinách, v rodine, pocit, že nás nikto nechápe. Možno príde zistenie, že nás priťahuje rovnaké pohlavie.. „som dievča a páčia sa mi dievčatá....“ Čo s tým? Vrháme sa do nepremyslených akcií, nevyrovnaných vzťahov, čo môže mať rôzne následky. V takýchto prípadoch je veľmi dôležité vedieť, mať dostatok informácií. Inak si môžeme spôsobiť problémy, ani nebudeme vedieť kedy a ako. 

V tejto kategórii nájdete pokiaľ možno čo najviac informácií, ktoré sa týkajú sexuality ako takej, sexuálnej orientácie, prevencie voči sexuálne prenosným ochoreniam, užitočné kontakty na mnohé organizácie a odborníkov, ktoré vám uľahčia život a môžu pomôcť, keď sa práve nemáte koho spýtať…

Akékoľvek ďalšie otázky môžete písať na info@icm.sk, prípadne zatelefonovať na skrátené číslo Infolinky 18 555.

zdroj:

ZIPCeM, 2007