ICM Tvrdošín

O nás
Spravodajstvo
Pozvánky
Fotogaléria
Dokumenty
Kontakt
RSS/Atom

ICM na Slovensku

fotogaléria ICM Tvrdošín - fotogaléria
Deň kariery na Spojenej škole SOU Nižná3 Deň kariéry
    4 fotografií


adventný veniec 4 Kreativita s mládežou
    8 fotografií


Priestor ICM Tvrdošín Nové priestory ICM Tvrdošín
ICM Tvrdošín sa presťahovalo do nových modernejších priestorov ktoré sú viac prístupné pre klientov.
    4 fotografií


03 Študijný_pobyt
Študijný pobyt Poľských partnerov na Slovensku
    3 fotografií


Budova ICM Tvrdošín Výmenný_pobyt
Výmenný pobyt v rámci TCA Roma
    14 fotografií


01 Infobody na SŠ 2
    4 fotografií


n1 Infobody na stredných školách
Riaditelia stredných škôl v okrese Tvrdošín aktívne spolupracujú pri zabezpečovaní informovanosti študentov formou infobodov.
    11 fotografií


f2 Informačná kampaň 2010
    8 fotografií


IK01 Informačná kampaň ICM Tvrdošín 2011
    8 fotografií


02 Inovatívne metódy v práci s deťmi v SR a PL
    12 fotografií


08 Nadnárodná spolupráca
* diseminácia výsledkov projektu, vzájomná komunikácia, výmena skúseností, dobrých praktík a výskumov *porovnanie postupov a stratégie na zvýšenie príležitostí na zamestnanie, na umiestnenie znevýhodnených skupín na trh práce (vyrovnanie rozdielov vo vzdelaní, inštruktáž, školenia …), na vzdelávanie a na vytvorenie nových pracovných príležitostí/mechanizmov cez sieť. * študijné návštevy, ktorých cieľom je poznať a vzájomne si vymieňať rozličné metodológie, postupy a prístupy, aby sa jednotlivým cieľovým skupinám projektu pomohlo rozvíjať ich zručnosti a interkultúrne vedomosti.
    10 fotografií


Odborný seminár Námestovo 2010_3 Odborný seminár v Námestove 2010
Tématickým zameraním odborného seminára boli aktuálne otázky školskej integrácie a vzdelávacie programy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.
    4 fotografií


02 Pracovny_workshop
    4 fotografií


Europas Európsky počítačový pas
Uchádzači o zamestnanie mali možnosť pokračovať v nadstavbovom štúdiu formou akreditovaného kurzu „Práca s PC v prostredí Windows“. Jednalo sa o získanie Európskeho počítačového pasu Expert. 15 UoZ získalo tento certifikát, ktorý je platný na domácom aj európskom trhu práce a rozvíja odborné zručnosti pre trh práce.
    5 fotografií


SS10 Skupinové poradenstvo SŠ Nižná
    14 fotografií


Výmenný pobyt v Taliansku
September 2009
    0 fotografií


RVK_8 Riadenie vlastnej kariéry
Kurz pre UoZ bol zameraný na rozvoj osobnostných kompetencií, plánovanie vlastnej kariéry a na kariéru a trh práce. Skupinovým vzdelávaním účastníci rozvíjali svoje schopnosti a zručnosti. Získavali potrebné informácie, ako vytvárať vlastný manažment a aktivizáciu smerom k vlastnej kariére.
    8 fotografií


w_01 Workshopy SŠ 2010
V mesiacoch apríl a máj 2010 uskutočnilo ICM Tvrdošín v spolupráci so strednými školami v okrese Tvrdošín sériu workshopov, ktorých sa zúčastnili študenti posledných ročníkov Spojenej školy a Gymnázia Tvrdošín.
    14 fotografií


06 Workshopy SŠ 2011
V máji 2011 sme sa zúčastnili sérii workshopov pre študentov posledných ročníkov stredných škôl v okrese Tvrdošín, ktoré sme v rámci sieťovania inštitúcií zrealizovali v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Tvrdošíne. Študentom sme predstavili Informačné centrum mladých Tvrdošín - jeho ciele, činnosť, bezplatné informačné a poradenské služby, a tiež bližšie charakterizovali jednotlivé aktivity v rámci projektu „Si mladý, buď aktívny“ pre rok 2011, zástupcovia Úradu práce oboznámili študentov o ich právach o povinnostiach voči ÚPSVaR po ukončení štúdia na strednej škole.
    22 fotografiíFacebook

Facebook