Informačné centrum mladých on-line

logo Informačné centrum mladých

Hlavná stránka

Publikované: 06.04.2011 o 14:33

Adresa zápisu: http://icm.sk/index.php/pe_pozvanky/podujatie/kurz_spolochenskch_tancov_a_salsy/

KURZ SPOLOČENSKÝCH TANCOV A SALSY

Začiatok: 01.04.2011
Koniec: 30.06.2011
Miesto konania: ART P Centrum Partizánske
Typ aktivity: voľno-časovú aktivitu
Popis aktivity:

Informačné centrum mladých Partizánske a Umelecká agentúra ART P CENTRUM Partizánske organizuje pre nadšencov tanca dvojmesačný KURZ SPOLOČENSKÝCH TANCOV A SALSY pre páry staršej mládeže a páry dospelých. Bližšie informácie a prihlášky obdržíte priamo v kancelárii ICM na Februárovej ulici (Dom služieb Alfa) Partizánske alebo na telefónnom čísle: 0908 632 646, prípadne partizanske@icm.sk Uzávierka prihlášok je do 15.apríla 2011.

Organizátor: Informačné centrum mladých Partizánske
Zodpovedná osoba: Ing. Katarína Hartmanová
Kontaktné údaje:

ICM Partizánske
Februárová 1478/2
95801 Partizánske
Dom služieb Alfa, II. poschodie
http://www.icm.sk, partizanske@icm.sk
038/749 28 05, 0908 632 646


Možnosť prihlásenia do:
Stav: otvorené