Informačné centrum mladých on-line

logo Informačné centrum mladých

Hlavná stránka

Publikované: 06.04.2017 o 12:32

Adresa zápisu: http://icm.sk/index.php/pe_pozvanky/podujatie/vzdelavame_vaka_dovere/

Vzdelávame vďaka Dôvere

Začiatok: 06.04.2017

Miesto konania: Partizánske
Typ aktivity: obrazok
Popis aktivity:

Informačné centrum mladých v Partizánskom bolo podporené nadáciou Dôvera, vďaka čomu zrealizuje projekt pre žiakov ZŠ a SŠ, ktorí majú záujem doplniť si svoje vedomosti a zručnosti v oblasti poskytovania prvej pomoci a dopravnej výchovy. Projekt zrealizujeme v mesiacoch január až júl 2017, pod vedením odborníkov Slovenského červeného kríža, mestskej polície a hasičov. Mladí ľudia si tak doplnia teóriu a prax v týchto oblastiach. Školy a záujmové skupiny o toto neformálne vzdelávanie sa môžu prihlásiť na telefónnom čísle: 038/7492805, alebo na e-mailovej adrese: partizanske@icm.sk

Možnosť prihlásenia do:
Stav: otvorené