Médiá a my. Alebo… ako sa nezblázniť z médií.

obrazok Médiá sú dnes neodmysliteľnou súčasťou života každého z nás. Ponúkajú nám informácie, vďaka ktorým sme takpovediac vždy „v obraze“. Niektoré z týchto informácií potrebujeme k životu, niektoré k tomu, aby sme vedeli, o čom je reč na autobusovej zastávke či v triede. No vieme tieto informácie rozlíšiť?

ČO SÚ TO MÉDIÁ?
Médiom som ja, ty, tvoj kamoš, kniha, noviny, rádio, sociálne siete,… Čo majú tieto všetky spoločné? Podávajú informácie. Ale rozdiel medzi televíziou a napríklad tebou je, že „telka“ vie informácie podať priamo veľkej skupine divákov – mase, čiže je masové médium; ty naraz možno tridsiatim, ak budeš hovoriť pred celou triedou, čiže nie si masové médium, no médium áno.

dell pomáha zvyšovať počítačové zručnosti II.

obrazok Grantový program:
Dell pomáha zvyšovať počítačové zručnosti II.

VÝZVA K PREDLOŽENIU ŽIADOSTI O GRANT

Nadačný fond Dell v Nadácii Pontis vyhlasuje druhý ročník grantového programu Dell pomáha zvyšovať počítačové zručnosti. Zámerom programu je podporiť rozširovanie počítačových zručností aktívnych mladých ľudí vo veku 15 až 24 rokov z celého Slovenska, ktorí pôsobia v mládežníckych organizáciách alebo sa vzdelávajú v školských krúžkoch v rámci voľnočasových aktivít. 

Think Big podporí dobré nápady

obrazok Druhý ročník paneurópskeho grantového programu spoločnosti Telefónica Think Big podporí 40 mládežníckych projektov z celého Slovenska. Think Big je paneurópsky grantový program, ktorý v Slovenskej republike realizuje O2 v spolupráci s Nadáciou Ekopolis a Nadáciou pre deti Slovenska. Jedná sa o spoločný paneurópsky projekt dáva práve mladým ľuďom príležitosť zapojiť sa do pozitívnych zmien vo svojom okolí.

Mladí nitrianski filantropi podporia dobré nápady

obrazok Skupina dobrovoľníkov v spolupráci s Nitrianskou komunitnou nadáciou vyhlasuje už 8. ročník grantového programu Mladí nitrianski filantropi. Je to program určený pre mladých ľudí vo veku od 15 do 26 rokov, ktorí majú nápad a chuť urobiť niečo zmysluplné pre svoje okolie.

Modrá linka

obrazok Modrá linka Slovenskej sexuologickej spoločnosti poskytuje pomoc a informácie v oblasti sexuálneho zdravia všetkým, ktorí to potrebujú.

Modrá linka
0850 111 218

V pracovných dňoch, v pondelok a v stredu v čase od 14.00 - 17.00 hodiny na otázky záujemcov osobne odpovedá odborný lekár špecializovaný na problematiku sexuológie. Odborné poradenstvo poskytované touto formou je bezplatné.

Hovory na Modrú linku 0850 111 218 sú spoplatnené rovnako zo všetkých miest a oblastí SR, platí sa za ne ako za miestny hovor. Číslo 0850 111 218 je dostupné z pevnej i mobilnej siete.

Linka detskej istoty pri SV UNICEF (LDI) – 116 111

obrazok LDI je národným projektom organizácie UNICEF Slovensko od roku 1996. Je prvou telefonickou linkou, špecializovanou na problematikou detí a mládeže v SR. Ako jediná poradenská linka pracuje v nepretržitej prevádzke vrátane víkendov a sviatkov, je bezplatná, anonymná a odborne garantovaná. Jej hlavným cieľom je možnosť okamžitého telefonického kontaktu dieťaťa pri potrebe komunikácie alebo konkrétnej pomoci v krízovej alebo stresujúcej situácii. Rozhovor vedie odborník, schopný kvalifikovane usmerniť dialóg a poskytnúť dieťaťu vhodné informácie.

Pri prevencii šikanovania pomôže aj nová internetová stránka

Na boj so šikanovaním dostali deti, rodičia i učitelia nového pomocníka. Tento mesiac bola spustená internetová stránka http://www.prevenciasikanovania.sk, kde nájdu užitočné informácie ako aj on-line poradňu. Stránka vznikla ako súčasť projektu “Národná sieť pre prevenciu šikanovania a násilia v školách“, ktorý financuje Ministerstvo školstva SR a realizuje občianske združenie Papilion.

Odborné poradenstvo

Potrebuješ radu v oblasti, ktorá ti je cudzia? Máš možnosť využiť služby mnohých poradenských firiem a organizácií. Ponúkame ti tu zoznam tých najvyhľadávanejších.

Strana:  1 2 >

Užitočné weby k téme a knižnica

Užitočné weby k téme Psychologické poradenstvo:

Informačné centrum mladých:www.icm.sk
Duševné zdravie:www.dusevnezdravie.sk
Aliancia žien:www.alianciazien.sk
Pomoc obetiam:www.pomocobetiam.sk
Prevencia šikanovania:www.prevenciasikanovania.sk
Q-centrum - LGBT psychologické poradenstvo:www.qcentrum.sk

Vyber si svoje Informačné centrum mladých