Mladí nitrianski filantropi podporia dobré nápady

obrazok Skupina dobrovoľníkov v spolupráci s Nitrianskou komunitnou nadáciou vyhlasuje už 8. ročník grantového programu Mladí nitrianski filantropi. Je to program určený pre mladých ľudí vo veku od 15 do 26 rokov, ktorí majú nápad a chuť urobiť niečo zmysluplné pre svoje okolie.

Mladí ľudia z nitrianskeho kraja majú opäť možnosť získať 333 EUR na svoj verejno-prospešný nápad. Umožnia im to Mladí nitrianski filantropi, ktorí usilovne pracujú na tom, aby priviedli svojich rovesníkov k väčšiemu záujmu o svoje okolie, dobrovoľníctvo, zlepšenie kvality života a dobročinnosť. „Filantrop je človek, ktorý nehľadí len sám na seba, ale snaží sa žiť a najmä vytvárať vo svojom okolí príjemnú atmosféru a základ pre kvalitný život. Verím, že aj nové projekty budú rovnako kvalitné ako tie z minulých ročníkov, “ hovorí Ivana Fúsková, dlhoročná členka Mladých nitrianskych filantropov.

Tento rok podporia filantropi nápady z oblastí: ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb, podpora a rozvoj telesnej kultúry, poskytovanie sociálnej pomoci, zachovanie kultúrnych hodnôt, podpora vzdelávania, ochrana ľudských práv, ochrana a tvorba životného prostredia, veda a výskum.

Uzávierka prijímania žiadostí o grant je 18. 2. 2011.

Asociácia komunitných nadácií Slovenska, ktorá momentálne združuje 8 komunitných nadácií, pripravila v roku 2003 program s názvom Mladí filantropi. Jeho cieľom je rozvíjať filantropiu medzi mladými ľuďmi, viesť ich k aktívnemu záujmu o riešenie potrieb komunity, v ktorej žijú, a k podpore rôznych zaujímavých občianskych aktivít, ktoré zvyšujú kvalitu života v nej. Mladí filantropi vznikli na základe inšpirácie zo západnej Európy, kde už roky funguje program Youthbank. Je to grantový program, ktorý spravujú mládežníci najčastejšie vo veku od 15 do 26 rokov. Komunitné nadácie koordinujú a organizačne zabezpečujú priebeh celého programu. Vďaka programu Mladí nitrianski filantropi sa doteraz podporilo 49 verejno-prospešných aktivít v Nitrianskom kraji celkovou sumou 12 972,01 €. Viac informácií o programe nájdete na http://www.filantropi.nkn.sk. Program podporuje Nadácia SPP.

Zdroj:

http://www.changenet.sk/?section=spr&x=518959

Externé odkazy:

Nitrianska komunitná nadácia
http://www.nkn.sk

Vyber si svoje Informačné centrum mladých